Novice


Arhiv: Reportaža z razstave Inovativnost - izzivi gospodarskega razvoja 2012

Letos se je na razpis za izbor najboljših inovacij v osrednjeslovenski regiji prijavilo lahko bi rekli rekordno število predlagateljev. Prijav bi bilo še več, vendar so se številni odločili, da bodo novost še izpopolnili in se prijavili naslednje leto. Na obiskih pri podjetjih velikokrat naletimo na presenečenje, ko jih spomnimo, na to, kaj vse bi lahko uvrstili na področje inovacij in invencij, pa na to ob svojem vsakdanjem iskanju boljših, tehnološko in tehnično bolj dovršenih, stroškovno ustreznejših rešitvah, niti ne pomislijo. Prav tako je v naši inovacijski kulturi velika ločnica med inovacijami in netehnološkimi rešitvami. Netehnoloških inovacij skorajda ne omenjamo, Čeprav jih podjetja uvajajo v svoje poslovne procese, saj jih je težje meriti in ocenjevati. Netehnološke inovacije se nanašajo na uvajanje novih poslovnih praks in modelov, nove pristope v trženju, nove sisteme upravljanja znanja in nove metode organiziranja odnosov s strankami, kar se lahko aplicira tudi na proizvodna podjetja. Čaka nas še veliko dela. Ne le Slovenija, tudi Evropa nima dosti izbire, če ne bo pospešeno vlagala v »projekt« hitrega prenosa dosežkov in rezultatov inovacij na tržišča. Globalni prvaki Kitajska, Japonska in Koreja, sosklenili gospodarski sporazum, ki jim odpira nove priložnosti za rast, a tudi uspešna Južna Koreja se otepa zenakim problemom kot Evropa, množice mladih izobraženih ljudi se zazirajo v prihodnost in se sprašujejo, kam s pridobljenim znanjem brez priložnosti, da bi jih na delu tudi uveljavili in soustvarjali to prihodnost. Današnji gospodarski, okoljski in družbeni trenutek zahteva izključno inovativne rešitve in kreativne odgovore, miselne širjave, ki zmorejo premagati tudi nezaupanje in strah pred tveganjem, kar je lastnost podjetnih in inovativnih.

Čestitamo vsem letošnjim inovatorjem in jim želimo, še veliko dobrih zamisli, in znanja ter okolja, ki jim bo omogočilo, da bodo te zamisli tudi uresničili

Iz uvodne besede Marte Turk,
predsednice US GZS Zbornice osrednjeslovenske regije, Ljubljana,

v
Zborniku nagrajenih inovacij 2011

mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na otvoritvi prireditve Inovativnost - izzivi gospodarskega razvoja 2012 GZS-Zbornice osrednjeslovenske regije 

Inovatorji se predstavljajo:
zlata priznanja
 

Nova generacija vstavkov za instrumente ECO 

Naslov inovacije: Nova generacija vstavkov za instrumente ECO

Avtorji inovacije: Samo Petrič

Podjetje/predlagatelj:  Belimed, pomivalni sistemi d.o.o.

Kratek opis inovacije: Nova generacija vstavkov za pomivanje medicinskih inštrumentov se ponaša z večjo kapaciteto pranja za 20%. Povečanje smo dosegli z edinstvenimi konstrukcijskimi rešitvami v samem sistemu razvoda vode, ki predstavljajo svetovno novost in so kot take tudi patentirane. Nova zasnova konstrukcije tako omogoča izvedbo 6-etažnega vstavka in s tem istočasno pranje kar 18 standardnih košar za instrumente.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 6

  

Nova metoda za asimetrično katalitsko hidrogeniranje halovinilnih spojin

Naslov inovacije: Nova metoda za asimetrično katalitsko hidrogeniranje halovinilnih spojin in njena uporaba za pripravo bortezomiba, spojine za zdravljenje raka plazemskih celic (multiplega mieloma oz. Kahlerjeve bolezni)

Avtorji inovacije: dr.Ivana Gazić Smilović , dr.Zdenko Časar

Podjetje/predlagatelj:  LEK farmacevtska družba d.d.

Kratek opis inovacije: Bortezomib, predstavlja novo generacijo učinkovin za zdravljenje raka. Ključni del molekule zdravilne učinkovine je boroleucinski fragment (borleucin oz. borov analog aminokisline leucin), ki spada med tako imenovane »borove« amino kisline. Ključni element inovacije je nov sintezni korak pri pripravi borleucinskega fragmenta bortezomiba in njegovih analogov s hidrogeniranjem borolanskih klorovinilnih estrov v alfa-kloroalkilne borolanske estre.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 7

  

Premaz s funkcijo absorpcije elektromagnetnega sevanja v frekvenčnem območju med 400 MHz in 10 GHz

Naslov inovacije: Premaz s funkcijo absorpcije elektromagnetnega sevanja v frekvenčnem območju med 400 MHz in 10 GHz

Avtorji inovacije: dr.Branja Mušič, dr.Andrej Žnidaršič, dr.Vladimir Boštjan Bregar, Nevenka Rajnar, mag.Cirila Colnar Mikeln, dr.Peter Venturini

Podjetje/predlagatelj:  HELIOS Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj d.d.

Kratek opis inovacije: Predstavljeni premaz, ki absorbira elektromagnetno sevanje v območju 400 MHz do 10GHz predstavlja svetovno inovacijo. Zaradi svojega delovanja bistveno zmanjša izpostavljenost visokofrekvenčnemu sevanju mobilnih baznih postaj, televizijskih in radijskih oddajnikov, brezžičnega omrežja in drugih visokofrekvenčnih naprav. Ob predpisani debelini absorbira 90% EMS v širokem frekvenčnem območju, omogoča trajno zaščito bivalnega okolja pred škodljivimi učinki EMS, zmanjšuje negativne vplive EMS na žive organizme in okolje.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 8

  

Kontinuirana, zaprta gasifikacija avtomobilskih pnevmatik

Naslov inovacije: Kontinuirana, zaprta gasifikacija avtomobilskih pnevmatik

Avtorji inovacije: Drago Wolf

Podjetje/predlagatelj:  Erus Pro d.o.o.

Kratek opis inovacije: Gasifikacija je stara oblika ekstrakcije bolj finih oblik energetnov iz gume, lesa, premoga ali skriljavcev. Spremlja jo sloves umazane in okolju neprijazne tehnologije. Princip delovanja je segrevanje surovine do temperature uplinjevanja brez prisotnosti kisika, da ne pride do gorenja. Pridobljeni plini se v destilacijskih stolpih spremenijo v olje ali plin in sta uporabna kot gorivo. Na dnu reaktorja ostanejo nevarni odpadki ki jih je potrebno uničiti.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 9

 

Naslov inovacije

Naslov inovacije: Genetska analiza NutriFit

Avtorji inovacije: Marko Bitenc, Matjaž Stanonik, Andrej Kraševec, Martin Potočnik, Borut Štrukelj, Matjaž Petrovič, Nina Šterk

Podjetje/predlagatelj: GenEplanet, osebna genetika , d.o.o.

Kratek opis inovacije: Genetska analiza Nutrifit predstavlja prilagojen načrt prehrane in življenjskega sloga, izdelan na podlagi genetske zasnove posameznika.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 10

 

 

Hibridna modularna ležišča Lectus in Leticia

Naslov inovacije: Hibridna modularna ležišča Lectus in Leticia

Avtorji inovacije:  Emil Marinšek, Valentin Marinšek

Podjetje/predlagatelj:  Maremico družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o. 

Kratek opis inovacije: Hibridna ležišča so posebna ležišča, pri katerih so v enem ležišču možne kombinacije različnih materialov. To predstavlja veliko prednost, saj ima vsak material drugačne lastnosti. Sedaj lahko s kombiniranjem materialov v enem ležišču združimo prednosti različnih materialov (npr. zračnost vzmeti in udobje pene). Edinstven modularni sistem omogoča enostavno izvedbo in prilagoditev vsakemu posamezniku.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 11

 
 

Naslov inovacije: Avtomatski zaporni sistem M 3800 za jeklenke in kontejnerje z nevarnimi plini

Avtorji inovacije: Slavko Komatar, Boris Rosec

Podjetje/predlagatelj: Controlmatik ABW, Domžale, d.o.o. družba za proizvodnjo, trgovino instoritev

Kratek opis inovacije: Controlmatik ABW »Shutoff sistem« se uporablja za zaščito osebja in premoženja. Sistem v kombinaciji z detektorjem klora v zraku zagotavlja avtomatsko zapiranje ventilov jeklenke ali kontejnerja, v primeru uhajanja plina klora. Detektor klora v zraku zagotavlja informacije o uhajanju in daje signal nadzorni plošči. Ta takoj zapre vse ventile in prepreči nadaljnje uhajanje plina. Sistem je zelo enostaven za namestitev.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 12

 


Avtomatski merilnik gleženjskega indeksa

Naslov inovacije: Avtomatski merilnik gleženjskega indeksa

Avtorji inovacije: Tomo Krivic, Matjaž Špan, Jakob Šušterič

Podjetje/predlagatelj: MESI, razvoj medicinskih naprav, d.o.o.

Kratek opis inovacije: Avtomatski merilnik gleženjskega indeksa je medicinska naprava, ki se uporablja za diagnozo periferne arterijske bolezni (PAB) oz. merjenje pretoka krvi skozi žile v spodnjih okončinah, ki govori o zožitvah arterij spodnjih okončin. ABPI MD nadomešča nepraktično in nezanesljivo Dopplerjevo ultrazvočno meritev, torej avtomatsko opravi meritev levega in desnega gleženjskega indeksa ter krvnega tlaka.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 13


Inovatorji se predstavljajo:
srebrna priznanja
 

CardioRISQ prvi personaliziran genetski test za kardiovaskularna obolenja

Naslov inovacije: CardioRISQ prvi personaliziran genetski test za kardiovaskularna obolenja

Avtorji inovacije: asis.dr.Klemen Španinger, mag.farm.,dr.Rok Košir, univ.dipl.biol.

Podjetje/predlagatelj: DiaGenomi d.o.o

Kratek opis inovacije: CardioRISQ je prvi genetski diagnostični test, ki združuje genetsko testiranje z znanjem o nutrigenomiki in farmakogenomiki s ciljem zmanjševanja verjetnosti zbolevanja za kardiovaskularnimi boleznimi. S CardioRISQ testom ugotavljamo prisotnost medicinsko pomembnih mutacij v genomu in v kombinaciji z informacijami o življenjskem stilu, družinski zgodovini obolenj, krvni sliki in drugih pomembnih podatkih izdamo klinično uporaben medicinski izvid. Izvid opredeljuje najbolj rizične dejavnike, ki na podlagi genetike, lahko vplivajo na razvoj kardiovaskularnih zapletov.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 14

  

 

Mobilna delovna postaja (voziček) »C-TOOL«

Naslov inovacije: Mobilna delovna postaja (voziček) »C-TOOL«

Avtorji inovacije: Žan Dončev

Podjetje/predlagatelj: KAPITAL MM podjetje za poslovne storitve in trgovino d.o.o.

Kratek opis inovacije: Delovna postaja (voziček) C-TOOL je namenjen vsem izvajalcem monterskih del na terenu. Na vrhu vozička je ravna površina dimenzije 420x570 mm, oblepljena s protidrsno gumo. Namen te površine je, da omogoča varen in ergonomski prostor (višina 1010 mm) za obdelavo in dodelavo materialov na terenu. Na vogalih po diagonali sta postavljena dva majhna magneta za shranjevanje manjših nastavkov in svedrov.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 15

  

Simbioz@ e-pismena Slovenija

Naslov inovacije: Simbioz@ e-pismena Slovenija

Avtorji inovacije:  Žiga Vavpotič

Podjetje/predlagatelj: Zavod za medgeneracijsko sodelovanje,Ypsilon

Kratek opis inovacije: Simbioz@ e-pismena Slovenija je prvi vseslovenski prostovoljski projekt, ki je povezal dve generaciji. Namen projekta je bil prek medgeneracijskega sodelovanja dvigniti računalniško pismenost starejših. V tednu med 17. in 21. oktobrom 2011 so mladi prostovoljci predstavnike generacije svojih dedkov in babic navdušili za rabo računalnika. Brezplačne računalniške delavnice za starejše so potekale po knjižnicah iz 40 različnih občin, 141 šolah, kjer je 1.739 prostovoljcev poučevalo 3647 starostnikov, študentskih klubih, mladinskih centrih in drugih lokacijah po vsej Sloveniji. Takšno medgeneracijsko sodelovanje je bila priložnost, vredna doživetja, izkušnja, vredna spomina.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 16

 

 Uporaba matičnih celic v veterinarski medicini

Naslov inovacije: Uporaba matičnih celic v veterinarski medicini

Avtorji inovacije: Gregor Majdič, Katerina Čeh

Podjetje/predlagatelj: ANIMACEL d.o.o.

Kratek opis inovacije: Podjetje se ukvarja z zdravljenjem živali z matičnimi celicami, kar predstavlja nov način zdravljenja do sedaj neozdravljivih težav s sklepi pri psih in drugih živalih. Pri našem postopku živali (lahko je to pes, mačka ali konj) veterinarji kirurgi odvzamejo manjši košček maščobe (v velikosti nohta na mezincu) in jo takoj po odvzemu dajo v posodico, ki vsebuje specialno transportno tekočino, primerno za matične celice.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 17

 

Vsebnik za shranjevanje biorazgradljivih vrečk za pobiranje pasjih iztrebkov 

Naslov inovacije: Vsebnik za shranjevanje biorazgradljivih vrečk za pobiranje pasjih iztrebkov

Avtorji inovacije: Mitja Gorjan

Podjetje/predlagatelj: UNO-PAKS, proizvodnja in trgovina d.o.o.

Kratek opis inovacije: Vsebnik se prilega najbolj razširjenim pasjim povodcem. V biorazgradljivem ohišju je shranjenih 50 biorazgradljivih vrečk. Rokovanje z vrečkami in pobiranje nesnage je enostavno (z eno roko), kar pomeni, da je pes vedno pod nadzorom. Ohišje je fluorescenčnih barv, zato deluje hkrati v varnostne namene kot odsevnik.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 18

 

Univerzalna usmerjenost svetlobe za LED svetila

Naslov inovacije: Univerzalna usmerjenost svetlobe za LED svetila

Avtorji inovacije: mag. Marko Čenčur

Podjetje/predlagatelj: mag. Marko Čenčur

Kratek opis inovacije: Zaradi varčevanja z električno energijo se vedno bolj uveljavlja energijsko varčna razsvetljava. Tehnologija, ki je v najhitrejšem vzponu, je LED razsvetljava. Izkoristek teh svetil je vedno večji prav tako svetilnost, cena pa pada. LED tehnologija ima številne prednosti pred varčnimi tehnologijami (kompaktne flourescentne varčne žarnice – CFL), kot je na primer njihova manjša velikost, je okolju prijazna brez nevarnih materialov ter omogoča kakovostno usmerjenost svetlobe, kar povzroči boljšo osvetljenost površine.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 19

 

Sistem energetsko učinkovite, okolju prijazne ter trajnostne LED razsvetljave pisarniških in rezidenčnih objektov skladno z zadnjim stanjem tehnike 

Naslov inovacije: Sistem energetsko učinkovite, okolju prijazne ter trajnostne LED razsvetljave pisarniških in rezidenčnih objektov skladno z zadnjim stanjem tehnike

Avtorji inovacije: Janez Luzar

Podjetje/predlagatelj: STUDIO PI, projektiranje in inženiring, d.o.o.

Kratek opis inovacije: Inovativen in patentibilen sistem LED razsvetljave je energetsko učinkovit,okolju prijazen in trajnosten. Izveden je skladno z zadnjim stanjem tehnike. Osnovni sistem razsvetljave omogoča priklop 128-ih svetil, s skupno priključno močjo 2048 W, kar je enakovredno klasičnemu sistemu razsvetljave priključne moči 20 kW.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 20

 

Prenova celostne grafične podobe organov državneuprave Republike Slovenije

Naslov inovacije: Prenova celostne grafične podobe organov državneuprave Republike Slovenije

Avtorji inovacije:  Matevž Medja, Mitja Miklavčič, Saša Štucin, Blaž Medja, Gorazd Odar, Tanja Mezga, Mojca Piko-Šalehar

Podjetje/predlagatelj: Gigodesign d.o.o.

Kratek opis inovacije: Nova celostna grafična podoba organov državne uprave s poenotenjem predstavnosti in lastno črkovno vrsto bistveno povečuje komunikacijsko učinkovitost javnih institucij. Z monolitno strukturo, jasno izdelanim sistemom uporabe ter optimizacije procesov zaposlenim prinaša enostavnejšo uporabo, s tem pa znaten prihranek časa in (davkoplačevalskega) denarja.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 21

 
 Naslov inovacije: Jezikovni pouk na daljavo prek videokonference

Avtorji inovacije: Andrej Koletič, Mojca Hergouth Koletič

Podjetje/predlagatelj: Mint International House, jezikovni center, d.o.o.

Kratek opis inovacije: Iskali smo rešitev za poučevanje tujih jezikov:

  • v podjetjih, ki so oddaljena od Ljubljane,
  • v manjših krajih, kjer ni smotrno odpirati podružnic, in
  • v tujini.

Videokonferenca se je izkazala kot sistem, ki nam omogoča in podpira vse, kar potrebujemo za nov način poučevanja: video in avdio komunikacija v realnem času prek IP povezave, celotna podpora pri prenosu avdio in video vsebin, računalnik, ki nadomešča tablo, in prenos slik prek dokumentnih kamer.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 22

 

 

HOSTA Sonaravno bivanje, Demo-eko naselje prihodnosti Trajnostno sobivanje z naravo

Naslov inovacije: HOSTA Sonaravno bivanje, Demo-eko naselje prihodnosti Trajnostno sobivanje z naravo

Avtorji inovacije: Marjeta Oblak, Uroš Jereb u.d.i.a., Maj Juvanec u.d.i.a., Primož Gašperšič u.d.i. a.

Podjetje/predlagatelj: HOSTA Sonaravno bivanje Marjeta Oblak s.p.

Kratek opis inovacije: HOSTA je učno-izkustveni primer naselja prihodnosti. Namen je postaviti poskusno naselje za človeško bivanje,ki bo trajno energijsko samozadostno in prehransko samostojno oziroma lokalno izmenljivo.Lokacija za izgradnjo prvega naselja je v hribovitem mladem bukovem gozdu v Šentjoštu nad Horjulom. Vstavljen bo v okrilje gozda tako, kot gozd s svojimi pogoji to dovoljuje.            

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 23

 

Model učne delavnice«Gostilna dela« - poklicno učenje mladih

Naslov inovacije: Model učne delavnice«Gostilna dela« - poklicno učenje mladih

Avtorji inovacije: Karl Destovnik, Tita Destovnik, Uroš Jakša, mag. Petra Štampar

Podjetje/predlagatelj:  CENTERKONTURA družba za svetovanje, socialni razvoj, usposabljanje in založništvo d.o.o. Ljubljana

Kratek opis inovacije: Gostilna dela – poklicno učenje mladih je celovit paket storitev za poklicno učenje mladih iz ranljive ciljne skupine v gostinski dejavnosti. Učenje se izvaja stopenjsko v več modulih v okviru učne delavnice. Cilj učne delavnice je, da vključeni mladi iz ranljive ciljne skupine pridobijo usposobljenost za delo v gostinstvu oziroma nacionalno poklicno kvalifikacijo za poklic pomočnik kuharja oziroma pomočnik natakarja. 

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 24

 
 

Naslov inovacije: Termična linija Kogast 700 TOP

Avtorji inovacije: Tomaž Gruden, Matej Adamlje

Podjetje/predlagatelj:  Kovinastroj Gastronom, tovarna gostinske opreme d.d., Grosuplje

Kratek opis inovacije: Termično linijo Kogast TOP 700 sestavljajo električni in plinski aparati ter nevtralni elementi za gostinstvo. Aparati in elementi so izpeljani iz osnovne linije Kogast 700. Pri osnovni liniji so aparati oz. elementi prosto stoječi (višine 900 mm), v liniji TOP 700 pa so nižji (višine 340 mm).

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 25

 

Kompaktni sistem za obdelavo sanitarne odpadne vode in njeno ponovno uporabo za spiranje WC školjke

Naslov inovacije: Kompaktni sistem za obdelavo sanitarne odpadne vode in njeno ponovno uporabo za spiranje WC školjke

Avtorji inovacije: prof. dr. Albin Pintar, dr. Janez Vrtovšek, dr. Magda Cotman

Podjetje/predlagatelj: KEMIJSKI INŠTITUT Ljubljana

Kratek opis inovacije: Pomanjkanje neoporečne pitne vode predstavlja povsod po svetu težavo, hkrati pa velika večina gospodinjstev porablja dnevno ogromne količine pitne vode tudi za namene, kjer takšna kakovost vode ni potrebna. Izum omogoča ponovno uporabo onesnažene sanitarne vode in predstavlja rešitev za zmanjšanje porabe pitne vode v gospodinjstvih.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 26

 

Univerzalni čistilni sistem AQUA VIVA

Naslov inovacije: Univerzalni čistilni sistem AQUA VIVA

Avtorji inovacije: Matej Kamnar, Janez Kropivšek, Branka Goropečnik

Podjetje/predlagatelj: 
ELEKTROTEHNA INTERSET d.d.

Kratek opis inovacije: Univerzalni čistilni sistem AQUA VIVA zajema široko polje delovanja. Osnovna funkcija je filtriranje zraka preko vodnega filtra z dodanimi UV svetlobnimi lučkami, kar omogoča tudi dezinficiranje zraka. Poleg tega izvaja aromaterapijo in vlaženje.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 27


Inovatorji se predstavljajo:
bronasta priznanja
 

HydraWarehouse Phone Edition, upravljanje z mobilnim telefonom

Naslov inovacije: HydraWarehouse Phone Edition, upravljanje z mobilnim telefonom

Avtorji inovacije: Dejan Reichmann, Jurij Šorli, Uroš Veber

Podjetje/predlagatelj: 3R TIM d.o.o.

Kratek opis inovacije: Sistemi za podporo logističnim procesom, ki delujejo v povezanem (on line) načinu s strežnikom, uporabljajo za mobilne delavce specializirane naprave – ročne mobilne terminale. Z razvojem pametnih mobilnih telefonov je nastala konvergenca med profesionalnimi mobilnimi terminali in cenovno dostopnejšimi in za nekatera področja bolj uporabnimi mobilnimi telefoni (so manjši, lažji, lahko tudi zmogljivejši, ker je razvoj manj konservativen kot pri profesionalnih mobilnih terminalih).

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 28

  

Naslov inovacije

Naslov inovacije: Naparevanje srebra na viskozni substrat po postopku vakuumske depozicije

Avtorji inovacije: Andrej Zabret, dr. Marjetka Kralj Kunčič, prof.dr.Karin Stana Kleinschek, Uroš Maver, Tina Maver, Tanja Pivec, dr.Zdenka Peršin

Podjetje/predlagatelj:  Center odličnosti Polimernimateriali in tehnologije

Kratek opis inovacije: Za potrebe proizvodnje protimikrobnih absorpcijskih medicinskih materialov smo bistveno modificirali postopek naparevanja (Vacuum coating technology - Web coating) srebra v vakuumski komori. Za testiranje uspešnosti uporabe tovrstnega postopka je bila uporabljena posebna viskozna vlaknovina, na katero smo po prej omenjenem postopku naparili srebro.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 29

 

Naslov inovacije: Izboljšana transparentnost nanodelcev TIO2 rutilne kristalne strukture v UV obstojnih akrilnih premazih

Avtorji inovacije: Jerneja Godnjavec, dr.Bogdan Znoj

Podjetje/predlagatelj: Center odličnosti Polimerni materiali in tehnologije

Kratek opis inovacije: Ideja predstavljene inovacije je v površinski obdelavi nanodelcev TiO2-SiO2 z organskimi molekulami POSS, ki zaradi kockaste strukture omogočajo dodatno sterično stabilizacijo nanodelcev ter posledično prispevajo k izboljšanju transparentnosti, v našem primeru vodne disperzije nanodelcev TiO2-SiO2. V ta namen smo uporabili POSS molekule heptaizobutil trisilanol silseskvioksani proizvajalca Sigma Aldrich (Slika 1), velikosti 1-3 nm, ki se adsorbirajo na površino nanodelcev in vzpostavijo odbojne sile med posameznimi nanodelci.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 30

 

Varnostni cilindrični vložek 

Naslov inovacije: Varnostni cilindrični vložek

Avtorji inovacije: Ivo Drolc

Podjetje/predlagatelj: LOK-ET, razvoj inovativne elektromehanske tehnologije, d.o.o.

Kratek opis inovacije: Predmet inovacije je cilindrični vložek z »euro« profilom. Tehnični problem, ki ga inovacija rešuje, je konstrukcijska rešitev, ki bo onemogočala nasilno lomljenje ohišja cilindričnega vložka. Pri poskusu vlamljanja z vlomilskimi orodji se kombinacijski in zaporni klini zaradi posebnih vrezanih navojev zataknejo in ključavnica ostane zaprta.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 31

   


Inovatorji se predstavljajo:
diplome
 

Naslov inovacije

Naslov inovacije: Biozdružljiv zamrežen polimer z odprto porozno strukturo

Avtorji inovacije: Maja Sušec, prof.dr.Peter Krajnc, dr.Samuel Clark Ligon, prof.dr.Robert Liska

Podjetje/predlagatelj:  Center odličnosti Polimerni materiali in tehnologije

Kratek opis inovacije: Inovacija spada na področje kemije, materialov in medicine. Gre za pripravo visoko poroznih polimernih materialov iz različnih monomernih enot. 

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 32

  

Naslov inovacije: Spletni priporočilni sistem za filmske vsebine

Avtorji inovacije: dr. Matevž Kunaver, Ante Odić

Podjetje/predlagatelj: Fakulteta za Elektrotehniko, Univerza v Ljubljani Katedra za telekomunikacije, LDOS

Kratek opis inovacije: Inovacija predstavlja priporočilni sistem za multimedijske vsebine, do katerega uporabnik dostopa prek spletnega vmesnika. Vmesnik uporabniku ponudi spisek vsebin (filmov) za katere sistem meni, da bi uporabnika zanimale. Sistem deluje popolnoma avtonomno in ves čas osvežuje spisek potencialno zanimivih vsebin.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 33

 

Naslov inovacije: Ureditev sistema zraka za cisterne sveže mleko

Avtorji inovacije: Marko Smrekar

Podjetje/predlagatelj:  Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d.

Kratek opis inovacije: Z urejanjem sistema sterilnega zraka se je pričelo ob zagonu mikrofiltracije. Izvedeno je bilo več posegov v sistem, da bi preprečili padce tlaka sterilnega zraka.

Več informacij v Zborniku inovacij, str. 34

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.