Novice


Arhiv: Predstavitev projekta SPIN

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v začetku leta objavil javni razpis, namenjen spodbujanju vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma je njihova zaposlitev ogrožena, v ukrepe na trgu dela.

Za izvajanje programa SPIN sta bili izbrani partnerstvi, eno za Zahodno kohezijsko regijo torej za osebe, ki imajo prebivališče v Zahodni kohezijski regiji (v Osrednjeslovenski, Gorenjski, Goriški ali Primorski regiji),  in drugo za  osebe iz Vzhodne kohezijske regije, (Notranjska, Dolenjska, Zasavje, Posavje, Koroška, Savinjska in Pomurje, razen Štajerske). Program SPIN traja do leta 2022 in je financiran iz Evropskega socialnega sklada in sredstev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti.

Program je namenjen zaposlenim osebam:

  • v času trajanja odpovednega roka v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca;
  • ki se jim pogodba o zaposlitvi za določen čas izteka najkasneje čez tri mesece;
  • tistim, ki zaradi kadrovskih, organizacijskih in tehnoloških sprememb poslovnega procesa potrebujejo znanja/kompetence in karierni razvoj glede na potrebe zaposlitve na novih delovnih mestih oz. za ohranitve zaposlitve na istem delovnem mestu s spremenjenim opisom delovnih nalog,
  • Zaposlene osebe, ki imajo zaposlitev, v zvezi s katerimi je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njihovo delo postalo nepotrebno.

V okviru projekta SPIN je na voljo tako individualno karierno svetovanje kot tudi različna usposabljanja za nadgraditev kompetenc, ki jih potrebujejo udeleženci (npr. tuji jeziki, delo z računalniškimi programi npr. Excel,, podjetniške veščine ipd.). Program je subvencioniran in za udeležence v celoti brezplačen.  Na voljo je do 100 ur različnih brezplačnih usposabljanj in novih znanj. 

 

V luči nekaterih sprememb na trgu, ki vplivajo na neljube odločitve delodajalcev po zmanjšanju števila zaposlenih želi naša Zbornica osrednjeslovenske regije omogočiti svojim članom, da se seznanijo z možnostmi, ki jih za zaposlene kot tudi za delodajalce ponuja programa SPIN.   V sodelovanju z izvajalcema projekta SPIN iz osrednjeslovenske regije (Zavod Meta, in Competo d.o.o.), ki izvajata strokovne vsebine, bi vam želeli predstaviti vsebine programa na skupnem sestanku.

 

Zaradi dogovora o možnem sestanku nas lahko pokličete na telefonsko številko GZS ZOR 015898174  Mojca Pavlič, ali neposredno na številko projekta SPIN 030756725.

Obširnejša informacija o projektu je v prilogi.

Mag. Marjana Majerič, direktorica GZS Zbornice osrednjeslovenske regije


Povzetek predstavitve SPIN.PDF

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.