Novice


Arhiv: Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

 

Izvajalec javnega razpisa:  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

 

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje predstavitve izdelkov/storitev mikro, malih ali srednje velikih podjetij (MSP) na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 – 2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.


Razpis je namenjen: mikro, malim in sredje velikim podjetjem

Upravičeni stroški: stroški najema razstavnega prostora za mednarodne sejme v tujini, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški upravljanja razstavnega prostora in stroški sejemske opreme. Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj so bil našteti upravičeni stroški upoštevani pri pripravi metodologije za izračun standardnega stroška na kvadratni meter najetega sejemskega prostora.

Višina sofinanciranja: največ do 13.136,76 EUR. 

Višina sofinanciranja se izračuna na podlagi standardnega stroška na kvadratni meter najetega sejemskega prostora, velikosti najetega razstavnega prostora in programskega območja, v katerega spada prijavitelj (kohezijska regija Vzhodna/Zahodna Slovenija). 

Roki za oddajo vlog:

Rok*

Obdobje za oddajo vloge

Stanje

8. rok: 14. 5. 2021

6. 1. 2021 - 14. 5. 2021

Sprejem vlog

9. rok: 3. 9. 2021

15. 5. 2021 - 3. 9. 2021

Vloge še ni mogoče oddati

10. rok: 5. 1. 2022

4. 9. 2021 - 5. 1. 2022

Vloge še ni mogoče oddati

11. rok: 16. 5. 2022

6. 1. 2022 - 16. 5. 2022

Vloge še ni mogoče oddati

* To je datum, do katerega se sprejemajo vloge za posamezni rok, pri tem pa so potencialni prijavitelji opozorjeni še na posebni pogoj za prijavitelje iz točke 4.2.2. javnega razpisa, kjer je navedeno, da sejemski nastop ne sme biti zaključen pred datumom oddaje vloge na javni razpis.

Razpis je objavljen 16.11.2018

VEČ O RAZPISU: https://www.spiritslovenia.si/razpis/310

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.