Poslovanje gospodarstva v regiji ZOR 2016

Glavni poudarki – 2016

  • Število oddanih ZR za leto 2016 se je v regiji zmanjšalo na račun zmanjšanja števila oddanih ZR samostojnih podjetnikov kot tudi gospodarskih družb, nasprotno pa se je povečala zaposlenost tako pri samostojnih podjetnikih kot gospodarskih družbah in zadrugah.
  • Obseg poslovanja gospodarskih družb se je povečal tudi v letu 2016, večja rast prihodkov na tujem trgu je povečala delež tujine v celotnih prihodkih gospodarskih družb
  • Uspešnost poslovanja gospodarskih družb označuje drugi največji neto čisti dobiček v zadnjih devetih letih, ki je bil  dosežen tudi s pomočjo neto čistega dobička mikro družb, katerim  je uspelo drugič zapored po letu 2007  doseči neto čisti dobiček
  • Rezultat poslovanja majhnih samostojnih podjetnikov pozitiven, večji kot v letu 2015, toda za več kot 15% manjši kot v letu 2008
  • Poslovanje zadrug v regiji se je v primerjavi z letom 2015 poslabšalo, zmanjšali so se tako prihodki na tujih trgih, kot dodana vrednost in neto čisti dobiček.

 

Celoten dokument je objavljen v priponki: 

Poslovanje gospodarstva osrednjeslovenske regije v letu 2016