Združenje lesne in pohištvene industrije

 

O združenju


Združenje lesne in pohištvene industrije je največja prostovoljna asociacija slovenskih lesarskih in pohištvenih podjetij.

 Združenje je učinkovit gospodarski lobi in zastopa interese podjetij v odnosih z državo in sindikati, pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj. Združenje spremlja tekoča gospodarska gibanja v dejavnostih, oblikuje panožne usmeritve in stališča glede reševanja tekočih in razvojnih vprašanj ter podpira panožne akterje pri reševanju panožnih problemov.

Članom zagotavlja nove priložnosti za izboljšanje konkurenčnost in za razvojni preboj v inovativno družbo.

Združenje lesne in pohištvene industrije je mesto srečevanja in povezovanja podjetij ter mesto združevanja znanj in izkušenj  strokovnjakov. Je center kakovostnih poslovnih informacij. 


Pripeti dokumenti