Združenje za promet

Kontaktni podatki:

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ZA PROMET
DIMIČEVA 13
1504 LJUBLJANA

Tel.: +386/ 01/ 5898-231, 5898-360
Faks: +386/ 01/23-29-271
E-naslov: robert.sever@gzs.si ; igor.sep@gzs.si

AKTUALNO: Nujnost izgradnje drugega tira Koper-Divača (novinarska konferenca)


SEKCIJA ZA CESTNI TOVORNI PROMET


SEKCIJA ZA POTNIŠKI PROMET
 


SEKCIJA STROKOVNIH IN REGISTRACIJSKIH ORGANIZACIJ MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL


SEKCIJA ŠPEDITERJEV IN SKLADIŠČNIKOV


ZVEZA POMORSKO PROMETNIH AGENCIJ SLOVENIJE


NACIONALNI PALETNI KOMITE - NPK


Članstvo v mednarodnih organizacijah
(Membership in International Associations)
 

OBRAČUNAVANJE DDV

Prevoz blaga

Prevoz potnikov


SOCIALNA ZAKONODAJAČasi voženj, počitkov, vodenje evidenc... 


Avtor: Združenje za promet