Zapri

Novice


Arhiv: e-CMR: Zahteve za ponudnike e-CMR rešitev

e-CMR: Zahteve za ponudnike e-CMR rešitev

 

CMR je bil pripravljen za zagotovitev enotnega pravnega okvira za mednarodni cestni prevoz blaga. CMR konvencija se namreč uporablja za vsako pogodbo o odplačnem prevozu tovora po cesti na vozilih, kadar sta s pogodbo določena prevzemni in namembni kraj v dveh različnih državah, od katerih je vsaj ena država pogodbenica, ne glede na sedež in državno pripadnost strank.

Od leta 1956 so papirni tovorni listi, izdani v skladu s CMR konvencijo, dobro sprejeti kot dokaz prevozne pogodbe med pošiljateljem in prevoznikom. Na sodišču veljajo za podporo zahtevkom, ki se nanašajo na popolno ali delno izgubo, škodo ali zamudo pri dobavi blaga. Ker CMR ne določa oblike ali oblike tovornega lista, se je pojavila vrsta možnih postavitev, najbolj priljubljena in splošno uveljavljena pa je tista, ki jo je razvila Mednarodna zveza za cestni promet (IRU).

Sprva ni bilo predvideno, da bi bili tovorni listi v kakršnikoli drugi obliki, razen v papirni. S hitrim razvojem tehnologije ter uporabo elektronskih komunikacij v mednarodnem prometu in trgovini pa so se v praksi pokazale tudi potrebe po elektronski obliki. Elektronske komunikacije zagotavljajo velike koristi v smislu hitrosti izmenjave informacij, globalnega dostopa in ponovne uporabe podatkov.

Da bi zakonito olajšali uporabo elektronskih tovornih listov, je bil uveden sistem e-CMR. Dodatni protokol h Konvenciji o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR) v zvezi z elektronskim tovornim listom je bil sklenjen v Ženevi 20. februarja 2008 in je začel veljati 5. junija 2011.

Sklenjen je bil v želji, da se konvencijo dopolni tako, da s postopki, ki se uporabljajo za elektronsko zapisovanje podatkov in ravnanje z njimi, olajša neobvezno izdajo tovornega lista. Ob upoštevanju določb dodatnega protokola se namreč lahko tovorni list iz konvencije, pa tudi vsaka zahteva, izjava, navodilo, prošnja, pridržek ali druga komunikacija v zvezi z izvajanjem prevozne pogodbe, za katero se uporablja konvencija, izda z elektronsko komunikacijo. 

Kot dodaten protokol e-CMR ni namenjen spreminjanju vsebinskih določb CMR, temveč zagotavlja dodaten pravni okvir za digitalizacijo tovornih listov.

Obrazložitveni memorandum k e-CMR osvetljuje cilje e-CMR. Navaja, da je "bistveno, da se v pravno pogodbenih odnosih ponudnikom zagotovijo najboljši pogoji za zaščito in varnost dokumentov", in našteva naslednje tri pogoje:
(a) nespremenljivost sporočila brez soglasja strank, ampak tudi možnost spremembe, če obstaja dogovor;
(b) razumevanje in sprejemanje sporočila s strani prejemnika;
(c) identifikacija strank in varnost preverjanja pristnosti njihovih podpisov.

S strani GZS podpiramo prizadevanja vseh deležnikov in Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije za čimprejšnjo uveljavitev brezpapirnega poslovanja v cestnem tovornem prometu ter pri tem tudi aktivno sodelujemo.

V nadaljevanju tako podajamo nekaj koristnih povezav za ponudnike programskih rešitev na področju logistike za e-CMR:

 

UNECE: e-CMR

Fotogalerija