Združenje za promet

Novice


Glas gospodarstva - TRANSPORT, September 2021

Glas gospodarstva - TRANSPORT, September 2021

Stroškovna analiza in model lastne cene cestnega tovornega prometa

Stroškovna analiza in model lastne cene cestnega tovornega prometa

Iz vidika prevoznega podjetja obvladovanje lastnih stroškov pomeni konkurenčno prednost na trgu in doseganje boljših poslovnih rezultatov. Konkurenca v cestnem tovornem prometu sili podjetja k stroškovni učinkovitosti, zato morajo poznati stroške opravljanja prevoznih storitev.