Novice


Arhiv: Glas gospodarstva - TRANSPORT, September 2021

Arhiv: Glas gospodarstva - TRANSPORT, September 2021

Arhiv: Stroškovna analiza in model lastne cene cestnega tovornega prometa

Arhiv: Stroškovna analiza in model lastne cene cestnega tovornega prometa

Iz vidika prevoznega podjetja obvladovanje lastnih stroškov pomeni konkurenčno prednost na trgu in doseganje boljših poslovnih rezultatov. Konkurenca v cestnem tovornem prometu sili podjetja k stroškovni učinkovitosti, zato morajo poznati stroške opravljanja prevoznih storitev.