Zapri

Novice


 


Arhiv: ZITex Questionaire - Vabilo k izpolnitvi vprašalnika sekcije ZITex

Z letošnjim letom je izvozno prebojna sekcija ZITex vstopila v šesto leto svojega delovanja. V tem času je postala stična točka slovenskih razvojno in izvozno usmerjenih IKT podjetij, ki si prizadevajo za dvig konkurenčnosti in internacionalizacijo slovenskega IKT sektorja. Srečali smo se številnimi izzivi, priložnostmi in začetnimi težavami, ki smo jih z združenimi močmi uspešno premagovali.

Sekcija, ki trenutno povezuje 80 članov, sledi interesu slovenskih IKT podjetij po skupnem nastopanju na tujih trgih ter izvozu slovenskega znanja in rešitev. Izvoz pa ni enostavna naloga, saj moramo imeti za to primerne in pripravljene rešitve ter tudi ustrezno znanje za prodor na tuje trge.

S povezovanjem podjetij, posredovanjem informacij in podporo njihovim izvoznim prizadevanjem, dajemo vsem članom spodbudo za bolj odločen prodor na tuje trge in jim omogočamo:

  • vzpostavitev kontaktov, organizacijo srečanj, dogodkov ter udeležbo na domačih in mednarodnih sejmih
  • Pridobitev informacij o priložnostih na posameznih tujih trgih
  • Pridobitev ustreznih znanj za lažji prodor na tuje trge
  • Promocijo rešitev naših članov na ključnih trgih v tujini
  • Povezovanje z veleposlaništvi RS in ekonomskimi svetovalci v tujini
  • Organizacijo skupinskih in individualnih sejemskih nastopov ter vhodnih in izhodnih delegacij
  • Povečanje izvoza kot rezultat skupnih aktivnosti in prizadevanj

Zavedamo se pomembnosti širitve na tuje trge, saj je to ključni generator nadaljnje rasti našega sektorja. Številne uspešne zgodbe naših članov potrjujejo, da smo na pravi poti zato si želimo, da bi se v bodoče naša podjetja še bolj odločno odpravljala v tujino in novim priložnostim naproti.

Z namenom še tesnejšega sodelovanja, predvsem pa boljšega poznavanja članov sekcije, vas v nadaljevanju vabimo k izpolnitvi spodnjega vprašalnika. Na podlagi rezultatov bomo dobili pregled nad rešitvami naših članov in njihovih interesov ter posledično lažje organizirali ustrezne izvozne aktivnosti.

Rezultate ankete bomo uporabljali pri skupnih aktivnostih sekcije, posredovani pa bodo tudi ekonomskim svetovalcem na veleposlaništvih RS v tujini. Zato vas prosimo, da anketo izpolnite v angleškem jeziku.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

Fotogalerija