Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Arhiv: Dajmo inovatorjem, ki razvijajo AI tehnologije, produkte in storitve v Evropi priložnost za boj z globalno konkurenco

Arhiv: Dajmo inovatorjem, ki razvijajo AI tehnologije, produkte in storitve v Evropi priložnost za boj z globalno konkurenco

Kako bo EU AI Act obravnaval uporabo umetne inteligence za splošne namene (GPAI) in temeljne AI modele (AI foundation models)? Ter kako se bo izognil neusklajenosti z veljavno zakonodajo? Skupaj z 32 evropskimi digitalnimi združenji smo pozvali EU institucije, da naj dajo inovatorjem, ki razvijajo AI tehnologije, produkte in storitve v Evropi priložnost za boj z globalno konkurenco.

Arhiv: Zgodba o uspehu – DevOps akademija

Arhiv: Zgodba o uspehu – DevOps akademija

V ponedeljek 9. 10. 2023 smo pričeli z izvajanjem brezplačne DevOps akademije, ki je sestavljena iz niza 6. modulov, s katerim bodo naši člani pridobili znanje iz izbranih področij ESSA študijskega programa “Junior DevOps Expert”, ki se izvaja pilotno v okviru projekta ESSA.

Arhiv: Konferenca na GZS o pomenu razvoja trajnostnih mest in skupnosti

Arhiv: Konferenca na GZS o pomenu razvoja trajnostnih mest in skupnosti

V petek, 29. septembra 2023 je na Gospodarski zbornici Slovenije potekal poslovno-strokovni dogodek Kako do pametnih mest?, ki je odprl številna vprašanja glede prihodnjega razvoja mest in skupnosti in kaj lahko pametna mesta prinesejo družbi. Evropski način digitalne preobrazbe mest in skupnosti je pomemben in daje jasen poudarek gradnji povezljivih digitalnih rešitev, ki bodo vodile k dvigu kakovosti bivanja prebivalcev, pospešila razvoj gospodarstva ter prispevala k trajnostnem razvoju. Dogodek so organizirali ZIT, IKT hm, Častnik Finance ob podpori DS4SSCC projekta (DS4SSCC Data Spaces for Smart and Sustainable Cities & Communities – Podatkovni prostori za pametna trajnostna mesta in skupnosti).

Arhiv: Javni poziv zainteresiranim subjektom za sodelovanje pri izvajanju 22 razvojno-raziskovalnih in inovacijskih projektov

Arhiv: Javni poziv zainteresiranim subjektom za sodelovanje pri izvajanju 22 razvojno-raziskovalnih in inovacijskih projektov

Javni poziv zainteresiranim subjektom za sodelovanje pri izvajanju razvojno-raziskovalnih in inovacijskih projektov z namenom povečanja tehničnih/tehnoloških zmogljivosti obrambnega sistema Republike Slovenije. Rok za prijavo: 2. 10. 2023 do 12:00!

Arhiv: UKREPANJE GLEDE POPLAV

Arhiv: UKREPANJE GLEDE POPLAV

Solidarnost in aktualne informacije glede poplav

Arhiv: Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023)

Arhiv: Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023)

Ministrstvo za digitalno preobrazbo objavlja javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023), ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 16. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU ESS. Rok za prijavo: 31. 7. 2023 do 12.00 ure.

Arhiv: ZAPRTO: VAVČERJI za inovativne projekte digitalne transformacije živilsko-predelovalnih podjetij

Arhiv: ZAPRTO: VAVČERJI za inovativne projekte digitalne transformacije živilsko-predelovalnih podjetij

Združenje za informatiko in telekomunikacije in Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij sodelujeta pri mednarodnem projektu HIGHFIVE, v okviru katerega lahko pridobite vavčer do 120.000 €.

Arhiv: Projekt HIGHFIVE - zelena in digitalna preobrazba živilsko-predelovalne industrije se je uradno pričel, prvi odprti javni razpis bo objavljen 15. junija 2023

Arhiv: Projekt HIGHFIVE - zelena in digitalna preobrazba živilsko-predelovalne industrije se je uradno pričel, prvi odprti javni razpis bo objavljen 15. junija 2023

Projekt HIGHFIVE se je začel izvajati z namenom reševanja izzivov, s katerimi se soočajo živilskopredelovalna podjetja v današnjih globalnih vrednostnih verigah, vključno z visoko mednarodno konkurenčnostjo, tržnimi in inovacijskimi ovirami ter nujno potrebo po hitrem digitalnem in zelenem prehodu. Ta projekt je medregionalna inovacijska naložbena pobuda, katere cilj je podpreti evropsko vrednostno verigo živilskopredelovalne industrije in prispevati k bolj digitalnemu, trajnostnemu in odpornemu sektorju živilsko-predelovalne industrije v EU.

Arhiv: ZIT sodeluje v prvi evropski raziskavi o dobičkonosnosti in uporabi človeških virov v IT sektorju

Arhiv: ZIT sodeluje v prvi evropski raziskavi o dobičkonosnosti in uporabi človeških virov v IT sektorju

Združenje za informatiko in telekomunikacije je združilo moči s Primetric iz Poljske, ki v sodelovanju z evropskimi IT združenji izvaja prvo evropsko raziskavo o dobičkonosnosti in uporabi človeških virov v IT sektorju. Poročilo bo prineslo pomembne informacije za vodstveni kader, ki je odgovoren za ključne dejavnosti v svojih IT podjetjih.

Arhiv: SPLETNI SEMINAR: Vpeljava standardov kibernetske zaščite v proizvodna podjetja je edini način za obrambo pred kibernetskimi napadi

Arhiv: SPLETNI SEMINAR: Vpeljava standardov kibernetske zaščite v proizvodna podjetja je edini način za obrambo pred kibernetskimi napadi

V četrtek, 25. maja 2023 je potekal spletni seminar na temo »Ali se proizvodna podjetja zavedajo nevarnosti kibernetskih napadov za svoje poslovanje?« Skokovito naraščanje sistemov povezanih v omrežja na eni strani in zatečeni starejši ranljivi sistemi na drugi strani predstavljajo specifično tveganje kibernetski varnosti. Na tem spletnem dogodku smo pojasnili pomen standardov v kibernetski varnosti za dvig odpornosti na kibernetske grožnje in možnosti zagotavljanja ustreznih ukrepov za zmanjšanje posledic. Navsezadnje so ravno digitalizacija, avtomatizacija in robotizacija ključne za ohranjanje konkurenčne prednosti številnih proizvodnih podjetjih.