Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Nujen bo velik preskok v inovativnosti

Nujen bo velik preskok v inovativnosti

Uvedba zelenih in digitalnih tehnologij je odvisna od ustreznih gospodarskih, družbenih in političnih pogojev. Če želimo Evropi zagotoviti trajnostno, pravično in konkurenčno prihodnost, je nujna izbira prave smeri.

Izbrane aktualne teme

Izbrane aktualne teme

Predstavljajmo vam izbrane aktualne teme, pobude in iniciative s katerimi se v Združenju ukvarjamo.

Poročilo o produktivnosti za leto 2022 (UMAR)

Poročilo o produktivnosti za leto 2022 (UMAR)

Slovenija po produktivnosti in večini njenih ključnih dejavnikov postopno napreduje, a se strukturno, v smislu prehoda v inovacijsko podprto rast in krožno gospodarstvo, razvija prepočasi, s preveč površinskimi procesi modernizacije in preobrazbe. To se kaže v razmeroma počasnem zmanjševanju razvojnega zaostanka za povprečjem EU, ohranjanju velike razvojne vrzeli za državami vodilnimi inovatorkami in upadanju prednosti pred Višegrajsko skupino držav.