Zapri

Novice


 


Arhiv: Člani ZIT so ustanovili sekcijo ScienceTech

Na Gospodarski zbornici Slovenije smo v sodelovanju Združenja za informatiko in telekomunikacije (ZIT) in Združenja elektronske in elektroindustrije (ZEE) ustanovili Sekcijo Znanstveno tehnološko naprednih podjetij - ScienceTech. Namen združevanja podjetij je poglobitev sodelovanja, skupni nastop na tujih trgih ter pridobivanje relevantnih referenc podjetij na trgu znanstveno naprednih tehnologij. Sekcija si bo prizadevala za povezovanje z raziskovalnimi organizacijami ter s predstavniki države in mednarodnimi inštitucijami (CERN, ITER, ESFRI, FAIR, ESA, idr.) kot tudi zastopanja podjetij v mednarodnih inštitucijah s področja ScienceTech. S tem krepimo sodelovanje znanstveno tehnološko najnaprednejših podjetij, članov in članic in tudi na formalni ravni vzpostavljamo vplivno interesno organizacijo in sogovornika v trikotniku gospodarstvo – znanost – država na nacionalnem in nadnacionalnem  nivoju. 

Sekcija bo z aktivnim sodelovanjem z vsemi deležniki s področja ScienceTech spodbujala razvoj znanstveno naprednih tehnologij slovenskega gospodarstva, uporabnikov storitev ter prispevala k celostnemu  visokotehnološkemu razvoju in dvigu gospodarske aktivnosti z visoko dodano vrednostjo. Glavni cilji sekcije ScienceTech so ustvarjanje in pridobivanje novih poslov, poslovno povezovanje domačih s tujimi poslovnimi partnerji in povečanje sodelovanja na največjih in najzahtevnejših mednarodnih projektih z namenom doseganja največjih koristi za končne uporabnike članov ScienceTech.

Fotogalerija