Zapri

Novice


 


Najava javnega razpisa za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije malih in srednjih podjetij v Republiki Sloveniji v letih od 2019 do 2023 »DIGITALIZACIJA 2019-2023«

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo najavo javnega razpisa za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije malih in srednjih podjetij v Republiki Sloveniji. Objava razpisa je predvidena novembra 2018.

 

Namen: financiranje izvajanja storitev s področja digitalizacije in Industrije 4.0. za ciljne skupine v

okviru subjektov digitalno inovacijskih ekosistemov (v nadaljevanju: DIE), ki bodo z izvedbo

aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za

dvig digitalnih kompetenc in digitalno transformacijo MSP

Upravičenci: subjekti digitalno inovacijskega ekosistema

Upravičeni stroški: stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo operacije (najmanj 30% skupne

vrednosti upravičenih stroškov operacije); posredni stroški za izvajanje operacije; stroški storitev

zunanjih izvajalcev; stroški dogodkov.

Višina sofinanciranja: 100%

Maksimalna vrednost sofinanciranja 2.600.000,00 EUR

 

Cilj razpisa:

Prispevati k premagovanju ovir digitalne transformacije; dvigu indeksa digitalnega

gospodarstva v Sloveniji; povečevanju števila podjetij, vključenih v globalne verige vrednosti; dvigu

konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

 

Objava: predvidena v novembru 2018

Trajanje: 2019-2023

Višina razpisanih sredstev: 2.600.000,00 EUR - nepovratni viri

Število odpiranj: 1

Višina izplačil v 2019: 550.000,00 EUR

Fotogalerija