Zapri

Novice


 


Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« Datum: 10. september 2018

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) je objavila Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«.

Razpis je objavljen spletni strani SPIRIT.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti mala in srednja podjetja, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

 

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti malih in srednjih podjetij pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:

-        Elektronsko izmenjavo med partnerji,

-        Digitalizacijo nastopov na sejmih,

-        Spletne strani za tuje trge,

-        Spletne trgovine,

-        Produktno-prodajne videe,

-        Krepitev kompetenc – usposabljanja.

 

Roki za oddajo vlog so:

1.       rok: 5. 11. 2018,

2.       rok: 1. 10. 2019,

3.       rok: 1. 10. 2020 in

4.       rok: 1. 10. 2021

 

Ciljne skupine so mikro, mala in srednje velika podjetja.

 

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 9.450.000,00 EUR.

 

Upravičenci so podjetja:

- ki oddajo vlogo na predmetni javni razpis (prijavitelji),

- ki izpolnjujejo vsa določila predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije,

- za katere se izda sklep o dodelitvi sredstev in

- s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.

 

Več o pogojih javnega razpisa najdete tukaj.

Fotogalerija