Zapri

Novice


 


Spodbuda za digitalizacijo - vavčerji

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je prek Slovenskega podjetniškega sklada objavilo  sklop vavčerjev (spodbud malih vrednosti  do 10.000 evrov) za mala in srednje velika podjetja (MSP), in sicer bodo ti tokrat namenjeni za podporo izboljšanju digitalnih kompetenc, izdelavi digitalne strategije, izboljšanju kibernetske varnosti, digitalnemu marketingu in tržni raziskavi  tujih trgov. Na voljo pa so še tudi drugi razpisi za podporo MSP, tudi za digitalno transformacijo podjetij.

Vavčerji za digitalizacijo so spodbuda za mikro, mala in srednja podjetja z možnostjo sofinanciranja ključnih področij digitalizacije. Z njimi bodo podjetja lahko povečala svojo konkurenčnost, dodano vrednost oziroma prihodke od prodaje. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnih pozivov na področju digitalizacije za obdobje od 2019 do 2023, znaša 8,5 milijona evrov oziroma približno 2 milijona evrov na letni ravni. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov bo trajalo do 30. septembra 2023.

Razpisani so  vavčerji na temo:

 

Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost
http://www.mgrt.gov.si/si/razpisi/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1186

 

Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije

http://www.mgrt.gov.si/si/razpisi/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1183

 

Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

http://www.mgrt.gov.si/si/razpisi/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1184

 

Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing

http://www.mgrt.gov.si/si/razpisi/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1185

 

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

http://www.mgrt.gov.si/si/razpisi/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1178

  

 

Bi radi svoja znanja in vire ponudili širšemu okolju?

Vabljeni tudi k sodelovanju pri pripravi KATALOGA ZUNANJIH STROKOVNJAKOV za različna področja digitalizacije. Katalog izvajalcev bo podjetjem uporabnikom storitev olajšalo izbiro izvajalca za svoje potrebe, izbira iz kataloga pa bo tudi nujna za potrebe nekaterih razpisov s področja sofinanciranja digitalizacije in digitalne transformacije, ki so v pripravi.

Vnos v katalog lahko opravite brezplačno prek pripadajočih obrazcev za strokovnjake in usposabljanja. Pred vpisom preverite pogoje poziva za strokovnjake in pogoje poziva za programe usposabljanj. Odpiranje vlog poteka enkrat mesečno, 20. dan v mesecu (oz. prvi delovni dan po 20. v mesecu). Pregled vnosov in posodobitev kataloga se naredi do konca tekočega meseca. DIH Slovenija bo spremljal kakovost izvedenih storitev. Po vsaki izvedbi sledi evalvacija s strani udeležencev. V primeru negativnih ocen s strani treh naročnikov bo izvajalec odstranjen iz kataloga.

Katalog svetovanj in katalog usposabljan si lahko ogledate tukaj.

Fotogalerija