Zapri

Novice


 


Moč je v podatkih, odprimo jih skupaj!

V petek, 19. aprila 2019, je v soorganizaciji Ministrstva za javno upravo, Združenja za informatiko in telekomunikacije, IKT - Horizontalne mreže, GZS, AmCham Slovenia in Tehnološkega parka Ljubljana potekal dogodek »Odprti podatki javnega sektorja v digitalnem gospodarstvu«.


Gospodarstveniki, ponudniki podatkov, podatkovni analitiki, razvijalci aplikacij, so se povezali in skupaj oblikovali potrebe in želje gospodarstva po odprtih podatkih, ki jih zagotavlja javni sektor in s katerimi lahko izdelajo še več inovativnih rešitev ter pripomorejo k še večjemu razvoju digitalnega gospodarstva.

Nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije – OPSI

O širši situaciji na področju odprtih podatkov ter o portalu OPSI sta uvodoma spregovorila državni sekretar MJU Leon Behin in mag. Aleš Veršič. Za njima pa so bile podrobneje predstavljene nekatere dobre prakse uporabe odprtih podatkov s strani gospodarstva. Slišali smo tudi nastop gostje iz Italije Francesce De Chiara, ki je spregovorila o študiji, ki so jo pripravili pri fundaciji Bruno Kessler. Predstavila je korake in izsledke Open Data 200 Italy. Za njo so nekatere odlične prakse predstavili predstavniki slovenskih podjetij in fakultet. Dogodek se je zaključil z delom po omizjih.

 

Podatki javnega sektorja so podatki, ki jih pri svojem delu ustvarja javni sektor (statistični podatki, prostorski podatki, finančni podatki, podatki o kulturi, zdravju, itd.). Trend odpiranja podatkov s strani javnih institucij se že dalj časa zasleduje tako v okviru Evropske unije kot tudi v širšem svetovnem merilu.

 

V času vseprisotne digitalizacije in enostavnega razširjanja informacij preko svetovnega spleta je namreč postalo pomembno, ne le da se podatki s katerimi razpolagajo javne institucije posredujejo javnosti, temveč tudi v kakšnih formatih se posredujejo.

Tako so tudi v Sloveniji vzpostavili nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije – OPSI, kjer najdete katalog evidenc in zbirk podatkov, ki jih vodi javni sektor ter podatke, ki so objavljeni v odprtih in strojno berljivih formatih in so brezplačno ter brez registracije namenjeni za uporabo v pridobitni in nepridobitni namen.

 

Na portalu odprtih podatkov Slovenije - OPSI najdete metapodatkovne opise vseh evidenc in zbirk, s katerimi razpolaga javni sektor, kar vam omogoča vpogled v delovanje države. Dostopate lahko do odprtih podatkov, si jih samo ogledate ali pa z njimi ustvarite nove zgodbe kot na primer: kdo in v kakšne namene porabi javni denar, kakšna je onesnaženost zraka in voda, kakšni so trendi prodaje motornih vozil Sloveniji, kdo prideluje ekološka živila ali preverite vozne rede in čakalne vrste v bolnišnicah.

 

V Sloveniji je že vrsto aplikacij, ki so narejene z odprtimi podatki Slovenije, med njimi npr.: AVTOLOG (informacije o vozilih) E-Vineyard (program za vinogradnike) in druge.

 

Cilj  je vzpostaviti t.i. ekosistem odprtih podatkov, v okviru katerega bi deležniki (institucije javnega sektorja, nevladne organizacije, raziskovalni novinarji, start-up podjetja, majhna in srednje velika podjetja ter večja podjetja - digitalno gospodarstvo) spodbujali uporabo odprtih podatkov, izmenjevali informacije ter izkušnje. Tako bi dolgoročno zagotovili, da se podatki ponovno uporabljajo ter se tako vzpostavi platforma za razvoj novih inovativnih rešitev.

 

Fotogalerija

Fotogalerija