Zapri

Novice


 


MES kot temelj digitalne preobrazbe proizvodnih podjetij

Uvajanje konceptov Industrije 4.0 je ključno za uspešnost in konkurenčnost slovenske industrije. Manufacturing execution system (MES) je temeljna programska rešitev za upravljanje proizvodnje, informacijski proizvodni sistem za digitalizacijo procesov v proizvodnji, ki take koncepte tudi uvaja.


Kako pomembna so proizvodna podjetja v Sloveniji ? Industrija (proizvodna podjetja) v Sloveniji predstavlja 22% bruto dodane vrednosti, delež v celotnem slovenskem izvozu je 72%, število zaposlenih je dobrih 200.000, pri čemer je dodana vrednost 47.000 eur. Torej proizvodna podjetja predstavljajo izjemno pomemben del slovenskega gospodarstva, pri čemer pa dodana vrednost ni zelo visoka. In ravno digitalna preobrazba je ključna za dvig dodane vrednosti in konkurenčnosti.      

Ravno zaradi tega je ena od ključnih dejavnosti Združenja za informatiko in telekomunikacije spodbujanje digitalizacije podjetij ne glede na panogo  - torej digitalizacije kot ključnega elementa sodobnega poslovanja in večanja produktivnosti in konkurenčnosti! Še posebej pa poudarjamo pomen digitalne preobrazbe podjetij, torej poslovne preobrazbe, ki temelji na digitalnih tehnologijah in sodobnih agilnih pristopih, je v uvodnem nagovoru poudaril Nenad Šutanovac, direktor ZIT. Poudaril je tudi, da je v pripravi tudi Slovenska industrijska strategija, za katero računamo, da bo v prihodnjih letih prinesla pomembne aktivnosti podpore podjetjem pri digitalizaciji.

Na spletnem seminarju smo predstavili izzive, s katerimi se soočajo proizvodna podjetja, ključne razloge za uvedbo MES sistema in pokazali, kakšne poslovne učinke le ta prinaša. Skozi primere iz prakse smo prikazali različne izkušnje uporabnikov pri uvajanju rešitev MES in konceptov Industrije 4.0. Izvedeli smo tudi,  zakaj je uvajanje sistemov MES primerna ne samo za največja, temveč tudi za srednja podjetja ter kako uvedba celovite informacijske rešitve za upravljanje proizvodnje pripomore k vzpostavitvi celovitega pregleda nad dogajanjem v proizvodnji, polni sledljivosti proizvodnih virov, večji učinkovitosti in produktivnosti, hitrejši prilagodljivosti na motnje in spremembe ter brezpapirnem poslovanju.

Več si lahko ogledate v posnetku spletnega seminarja

 


Fotogalerija