Zapri

Novice


 


ZIT državnemu zboru poslal predlog glede Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2)

 

Ena od osnovnih nalog Gospodarske zbornice Slovenije, kot reprezentativnega predstavnika slovenskega gospodarstva, je zastopanje in zaščita interesov poslovnih subjektov na nacionalni, regionalni in panožni ravni in skrb za lokalno poslovno okolje in vpliv na njegovo regulativno izboljšanje.

Zaradi izvozne naravnanosti slovenskega gospodarstva, in s tem odvisnosti od uravnoteženih in jasnih pravil mednarodnega poslovanja, je področje internacionalizacije deležno posebne skrbi in angažiranja tudi Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS.  Menimo, da je za slovensko gospodarstvo prost dostop do tujih trgov ključnega pomena za realizacijo poslovnih načrtov in krepitev mednarodne konkurenčnosti.

Četudi ne bo nikoli dosežen, se idealu prostega ozirom čim manj oviranega dostopa do tujih trgov z aktivnim članstvom Slovenije v EU v veliki meri približujemo. Z Vlado Republike Slovenije delimo interes in skrb za enakopravno in varno poslovanje slovenskih podjetij v tujini, enako kot to pričakujejo tuji poslovni subjekti, ko poslujejo v Sloveniji. Zato podpiramo ukrepe in dejanja vlade, ki zasledujejo te cilje.

Kot konstruktivni sogovornik vladi pa izražamo in prenašamo tudi priporočila in pričakovanja slovenskega gospodarstva v zvezi z urejanjem in lajšanjem poslovanja na vseh področjih, tudi mednarodnem. Eden od naših pomislekov se nanaša na novi predlagani Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), in sicer glede členov 115, 116 in 311, ki se nanašajo na varnost omrežij in storitev, ki se nanašajo na varnost omrežij in storitev. Po mnenju GZS predstavljajo nestrokovno in škodljivo omejevanje konkurence na našem trgu.

Zato smo na Združenju za informatiko in telekomunikacije predlagali DZ, da opravi splošno razpravo v prvi obravnavi in skrbno preuči vladni predlog z vidika posega v varovane ustavne pravice, pri tem pa upošteva sorazmernost teh ukrepov in posledic za potrošnike in gospodarstvo.

Več o  dopisu tukaj>>

Fotogalerija