Zapri

Novice


 


Naložbe v eZdravje so ključno gonilo za izboljšanje izidov zdravljenja in učinkovito rabo virov

Naložbe v eZdravje so ključno gonilo za izboljšanje izidov zdravljenja in učinkovito rabo virov

Digitalnega desetletja za Evropo in Slovenijo ne more biti brez digitalizacije zdravstva. V naslednjih desetih letih moramo odpreti zdravstvene podatke, da opolnomočimo bolnike, ojačamo preventivo, premagamo raka, pospešimo razvoj novih zdravil in drugih terapij, podpremo zdravstvene delavce za lažje odločanje o zdravstveni obravnavi in vzpostavimo bolj odporen zdravstveni sistem in družbo kot celoto.

Krepitev zaupanja med državljani, odločevalci, raziskovalci in gospodarstvom so ključni. Pomembno je transparentno komuniciranje in prikaz, kako se zdravstveni podatki uporabljajo za boljše izide posameznika, kako doprinesejo k zdravljenju drugih, kako podatkovna infrastruktura zagotavlja zasebnost in varnost, nujno je nadgrajevanje obstoječih dobrih praks in uvajanje storitev eZdravja, osredotočenih na paciente.

Pri snovanju strategije eZdravja moramo upoštevati tri ključne komponente

  • Integracija zdravstvenih podatkov na ravni posameznika v enoten elektronski zdravstveni karton.

  • Vpogled iz konsolidiranih, longitudinalnih podatkov na ravni določene bolezni, ustanove.

  • Integracija tele-medicinskih rešitev, mobilnih aplikacij in novih tehnologij v trenutni ustroj zdravstvene oskrbe in integracija podatkov v enoten elektronski zdravstveni karton.

Ključni elementi jasne strategije eZdravja

  • Organi upravljanja, ki definirajo standarde, terminologijo, certificirajo rešitve, ki se lahko integrirajo v hrbtenico in ki odločajo o sekundarni uporabi podatkov, kot tudi o plačevanju rešitev eZdravja.

  • Infrastruktura, ki integrira informacije tako od zdravnika kot od bolnika.

  • Zakonodaja, ki sledi evropskim trendom in uveljavlja standarde in procese za deljenje in integracijo podatkov iz virov kot so laboratoriji, biobanke, registri, zdravstveni kartoni in ki opredeljuje sekundarno uporabo podatkov.

  • Drugi omogočevalci: Sistematično zagotavljanje okolja za učinkovito rabo evropskih sredstev, investicije, ter zagotavljanje spodbudnega okolja za digitalizacijo procesov v zdravstvenem sistemu.

Kje smo?

Slovenija ima trdne temelje za integracijo zdravstvenih podatkov na osebni ravni. Imamo ogromno podatkov, ki pa niso integrirani v centralnem registru in jih ne uporabljamo kot informacije za personalizirano zdravstveno oskrbo in optimizacijo zdravstvenega sistema. Potencial podatkov tako ostaja neizkoriščen. Prav tako nimamo sistematičnega pristopa in procesa za vpeljavo inovativnih digitalnih storitev.

 

Vizija razvoja slovenske krajine eZdravja

S pregledom slovenske krajine eZdravja smo identificirali 20 ključnih priložnosti. Ocenili smo jih glede na kompleksnost implementacije in učinek. Pripravili smo konkretna priporočila, projekte in primere drugih držav. Nekaj primerov iz našega nabora predlogov:

Prvo obdobje (takoj): Ustanovitev odbora oz. organa za upravljanje, ki bo opredelil prednostna področja in spremljal implementacijo ključnih prizadevanj na področju e-zdravja v skladu s strategijo.

Drugo obdobje (do konca 2022): Širitev zdravstvenega podatkovnega ogrodja v podporo integraciji in hrambi dodatnih podatkov na ravni pacientov - podatki iz registrov, genomski podatki, podatki z digitalnih zdravstvenih  rešitev (vključno s pacientovimi poročili o izidih zdravljenja – PROMs), rentgenske slike - na strukturiran, od ponudnikov neodvisen način.

Tretje obdobje (2023-2025): Sistem spodbud za pospešitev uvedbe načel na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave  (Value Based Health Care) v sedanji sistem, vključno z opredelitvijo bistvenih podatkovnih poizvedb in poročil v podporo stalnim izboljšavam zdravstvenih izidov in učinkovitosti sistema.

Če želite izvedeti več, smo na voljo za srečanje.

Kontaktirajte nas na flavio.fuart@gzs.si

 

Fotogalerija