Zapri

Novice


 


Stališče o Aktu o podatkih Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije

Evropska komisija je predstavila predlog akta o podatkih (Data Act), ki naj bi olajšal dostop do podatkov in njihovo uporabo. Akt o podatkih prinaša nova pravila, ki za vse gospodarske sektorje določajo kdo lahko uporablja podatke, ustvarjene v EU ter kdo lahko dostopa do njih.

 

Akt o podatkih imel velik vpliv na poslovanje vseh podjetij, ne samo na podjetja v IKT panogi. Zaradi pomembnosti nove zakonodaje, je Združenje za informatiko in telekomunikacije izvedlo posvet znotraj Gospodarske Zbornice Slovenije s predstavniki vseh panog ter posvet med deležniki iz državne uprave, gospodarstva in predstavniki IKT Horizontalne mreže.

 

Predstavniki gospodarstva pozdravljamo predlog Akta o podatkih, kot pomembnega koraka pri zagotavljanju nadaljnjega razvoja evropskega in slovenskega digitalnega gospodarstva. Menimo, da bo Akt imel pozitivne učinke na gospodarstvo.

 

Vendar pri tem opozarjamo, da bo v naslednjih korakih sprejemanja Akta o podatkih pomembo posvetiti pozornost področjem, ki so pomembna za konkurenčni položaj slovenskega gospodarstva.

Področja, katerim je treba posvetiti pozornost so navedena v dokumentu tukaj>>

Fotogalerija