Zapri

Novice


 


Po znanju smo napredni in konkurenčni
V Sloveniji bi do leta 2030 letno potrebovali med 5000 in 6000 novih strokovnjakov s področja IKT,  na terciarni ravni pa jih letno zaključi šolanje približno 1200.

Panoga informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) je v Sloveniji uspešna,  saj raste hitreje od rasti bruto družbenega proizvoda (BDP) v državi, tudi dodana vrednost podjetij v panogi raste hitreje kot v gospodarstvu in je precej nad povpreč jem dodane vrednosti v gospodarstvu. V različne države podjetja iz panoge izvažajo približno 36 odstotkov svojega prometa,  kar pomeni, da je panoga tudi izvozno uspešna. »To in tudi drugi podatki govo rijo o tem, da smo po znanju napredni in konkurenčni,« pojasnjuje Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije (ZIT) pri GZS.

 

Več si preberite v intervjuju tukaj >>

Fotogalerija