Zapri

Novice


 


Poziv za izvedbo podpornih aktivnosti za pripravo akcijskega načrta SRIP GoDigital

Poziv za izvedbo podpornih aktivnosti za pripravo akcijskega načrta SRIP GoDigital.

  • Priprava metodologije
  • Izvajanje raziskav in analiz
  • Identifikacija trendov
  • Priprava in izvedba delavnic in vprašalnikov

Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo GoDigital (v nadaljevanju SRIP GoDigital) krepi raziskovalno, razvojno in inovacijsko sodelovanje neodvisnih deležnikov iz gospodarstva, predvsem malih in srednjih podjetij, institucij znanja in razvojno raziskovalnih organizacij, predstavnikov tveganega kapitala ter drugih deležnikov inoviranja po konceptu petorne vijačnice. Cilj je osredotočenje raziskovalnih kapacitet za razvoj in trženje zahtevnejših, celovitih in integriranih izdelkov, razvoj človeških virov, internacionalizacijo in zeleni prehod. SRIP GoDigital naslavlja prednostno področje S5 Horizontalna mreža informacijsko – komunikacijskih tehnologij (HOM IKT).

Več o RAZPISU tukaj >> 

Rok za oddajo je 13.3.2024

Fotogalerija