Zapri

Novice


Arhiv: Analiza stanja na področju usposobljenosti za kolektivno dogovarjanje

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani je na podlagi naročila pripravil analizo stanja na področju usposobljenosti za kolektivno dogovarjanje, ki je bila naročena v okviru projekta »Krepitev kompetenc na področju socialnega dialoga«.   

 

Analiza je pokazala štiri možnosti tveganj in vrzeli:

-          z vidika časovne stabilnosti in prožnosti prilagajanja spremenjenim gospodarskim razmeram je priporočeno, da se teži k ustreznemu ravnotežju med stabilnostjo in možnostjo prilagajanja spremembam v gospodarskem okolju;

-          z vidika interesa močnega in stabilnega članstva;

-          z vidika možnosti decentralizacije in odstopanja od enotnih minimalnih standardov

-          z vidika fleksibilnejšega urejnja delovnih pogojev od zakonskega minimuma.

 

Analiza stanja z vidika identifikacije ključnih kompetenc za kolektivna poganjanja je povzela ugoditve domačih in mednarodnih referenc in na tej podlagi se predlaga, da se pri oblikovanju kompetenčnega modela za pogajalce v procesih kolektivnega pogajanja identificira kot ključne kompetence zlasti naslednje:

-          spretnosti in sposobnosti dobre komunikacije

-          spretnosti in sposobnosti obvladovanja napetosti in premagovanja stresa

-          poznavanje in obvladovanje pogajalskih tehnik in načel

-          poznavanje strategij reševanja konfliktov in sposobnost reševanja konfliktov

-          izkušnje in sposobnost priprave na kolektivna pogajanja

-          izkušnje in sposobnost sodelovanja na kolektivnih pogajanjih

-          sposobnost identificiranja in razumeanja ciljev in interesov pogajanja

-          osnovna ekonomska in finančna znanja

-          osnovna znanja s področja človekovih pravic

-          znanja in sposobnost razumevanja delovnopravne zakonodaje

-          znanje in sposobnost interpretirati kolektivne pogodbe

-          znanja in izkušnje glede arbitraže in mediacije.

Fotogalerija