Novice


Arhiv: GZS pričela s projektom za krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja

Gospodarska zbornica Slovenije je v sodelovanju s projektnim partnerjem Konfederacijo sindikatov Pergam pridobila projekt z naslovom »Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja. Projekt sodi v okvir javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, ki ga je objavilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter poteka od decembra 2017 do septembra 2021.