Novice


Arhiv: ANKETA: Konkurenčnost, inovativnost, učinkovitost in trajnostni razvoj slovenskega gospodarstva v procesih razvoja EU

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani v okviru evropskega projekta z naslovom »Konkurenčnost, inovativnost, učinkovitost in trajnostni razvoj slovenskega gospodarstva v procesih razvoja EU« izvaja raziskavo o varstvu konkurence z zagotavljanjem enakosti med gospodarskimi družbami. Pomemben del raziskave bodo predstavljali izsledki anonimne ankete, za izvedbo katere potrebujemo sodelovanje čim večjega števila gospodarskih družb v Republiki Sloveniji. Ker je vprašanje enakopravnosti gospodarskih subjektih pri nastopanju na trgu pomembno vprašanje, s katerim se v okviru svojega delovanja ukvarja tudi Gospodarska zbornica Slovenije, se v sodelovanju z njo obračamo na vas. Z izpolnitvijo ankete boste pripomogli k ugotovitvi, kakšno je dejansko stanje na področju zagotavljanja in varstva enakopravnosti majhnih in mikro družb, kar bo podlaga za presojo, ali so na tem področju potrebne sistemske spremembe in dopolnitve.