Novice


Arhiv: novosti v zvezi z napotitvijo po 1.5.2018, naš znak 2/18

Spoštovani! Opozarjamo vas, da s 1.5.2018 začnejo v Avstriji veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb ter tudi nove urne postavke. Prosimo vas, da pred napotitvijo v Avstrijo, ki bo začela veljati s 1.5.2018 preverite, ali je na vašem področju opravljanja storitev prišlo do sprememb kolektivnih pogodb in v pozitivnem primeru le-te spremembe tudi nemudoma upoštevate.

Arhiv: Navodilo o trošarinski obravnavi izdelkov iz tarifnih oznak 2702, 2703, 2704 in 2713, št. 3/2018

To navodilo določa pravila in postopke, ki jih morajo izvajati osebe pri poslovanju z izdelki iz tarifnih oznak 2701, 2702, 2704 in 2713, posebnosti obračunavanja in plačevanja trošarine ter nadzora proizvodnje, predelave, skladiščenja in gibanja teh izdelkov. Navodilo začne veljati 20. 4. 2018.

Arhiv: Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«

MDDSZ vabi organizacije k sodelovanju na nacionalnem tekmovanju za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«. Ministrica, dr. Anja Kopač Mrak je 8. januarja 2018 imenovala tripartitno Komisijo za ocenjevanje kandidatov za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019« ter jo zadolžila za izvedbo nacionalnega tekmovanja, ki bo potekalo pod okriljem kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta«.