Novice


Arhiv: Dobro obiskana prva seja Strateškega sveta GZS za kolektivno dogovarjanje

Dne 17.1.2019 je na GZS potekala prva seja Strateškega sveta za kolektivno dogovarjanje/bipartitni socialni dialog, ki ga je Upravni odbor GZS na seji 5.12.2018 ustanovil kot svoje posvetovalno telo.