Novice


Arhiv: Platforma za napotitev na delo je namenjena obveščanju podjetij in njihovih delavcev o napotitvi in posredovanju dela delavcev v Avstrijo.

Zaradi vedno večje mednarodne delitve dela in prepletenosti gospodarskih dejavnosti podjetja vedno pogosteje uporabljajo delavce iz drugih držav. Podjetja svoje delavce napotijo ali posredujejo kot začasno zaposlene delavce v drugo državo, da lahko dosežejo gospodarske rezultate in tam začasno delajo.