Novice


Arhiv: GZS o prihodnosti dela

Ali nam prihodnost že trka na vrata? Na GZS je 22. novembra 2018 potekala konferenca s privlačnim naslovom »Prihodnost dela«. GZS je v okviru projekta »Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja« šele pričela z razpravo o novih oblikah dela, novih načinih dela, kot odzivu na vedno večjo digitalizacijo in posledično vlogo sodelovalnega gospodarstva kot tudi avtomatizacijo in robotizacijo.

Arhiv: Ali imamo dovolj in prava znanja in veščine za socialni dialog?

GZS je v okviru projekta Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja, izvedla drugo fokusno srečanje v seriji regionalnih dogodkov namenjenih izboljšanju socialnega dialoga na regionalni podjetniški ravni z naslovom »Fokusno srečanje - okrogla miza: Ali imamo dovolj in prava znanja in veščine za socialni dialog?«

Arhiv: USPEŠNA IZVEDBA DELAVNIC V REGIJAH

V okviru projekta Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja smo na Severnem Primorskem in na Koroškem izvedli dve uspešni delavnici namenjeni krepitvi kompetenc udeležencev.

Arhiv: Etika odnosov med delodajalci in zaposlenimi – ambicija ali pozabljen standard v socialnem dialogu?

V okviru projekta Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja, ki ga izvaja GZS - Pravna služba v sodelovanju s KSS PERGAM, vas vabimo na okroglo mizo z naslovom Etika odnosov med delodajalci in zaposlenimi - ambicija ali pozabljen standard v socialnem dialogu?

Arhiv: Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje Manager sta se sestala s predstavniki Združenja delodajalskih organizacij Republike Češke in sedmimi predstavniki regionalnih zavodov za zaposlovanje Češke

Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje Manager sta se sestala s predstavniki Združenja delodajalskih organizacij Republike Češke in sedmimi predstavniki regionalnih zavodov za zaposlovanje Češke, in sicer v okviru evropskega projekta, ki se fokusira na enakopravnost spolov (predvsem enako plačilo in karierno napredovanje).

Arhiv: Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja

Gospodarska zbornica Slovenije je v okviru projekta »Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja«, v sodelovanju s Konfederacijo sindikatov Pergam in na podlagi Analize, ki jo je pripravila, dr. Katarina Kresal Šoltes z Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, oblikovala kompetenčni model za kolektivno dogovarjanje.

Arhiv: Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019 - Komisija je podaljšala rok za prijavo na Nacionalno tekmovanje za priznanje

Obveščamo vas, da je informacija o podaljšanju roka za Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019« objavljena na portalu Varnost in zdravje pri delu.

Arhiv: Blog

Arhiv: Kompetenčni model za kolektivno dogovarjanje

S strani izvajalca Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani smo prejeli dokument »Analizo stanja na področju usposobljenosti za kolektivno dogovarjanje«, ki je podlaga določitve kompetenc in oblikovanje kompetenčnega modela za kolektivno dogovarjanje. Osnovne ugotovitve kažejo, da je treba potrebna znanja, spretnosti in sposobnosti pogajalcev kolektivnega dogovarjanja, deliti na: