Novice


Arhiv: Revidirane družbe, pozor na nov dokument!

Po novem bodo morale vse revidirane družbe javnosti razkriti svoj sistem (korporativnega) upravljanja. V letno poročilo (kot del poslovnega poročila) za leto 2016 (poslovno poročilo lahko oddate tudi po 31. marcu) morate po novem vključiti IZJAVO O UPRAVLJANJU. Izjava o upravljanju je priložnost, da družba identificira svoje organizacijske slabosti in jih odpravi. Korporativno upravljanje predstavlja pomembno informacijo tako poslovnemu okolju kot potencialnim investitorjem, zmanjšuje tveganja s področja upravljanja, hkrati pa je orodje za izboljšanje lastne konkurenčnosti in strokovnosti pri upravljanju.