Novice


Arhiv: ZELENA PRORAČUNSKA REFORMA

Obveščamo vas, da je bilo na spletni strani Ministrstva za finance objavljeno končno gradivo Zelena proračunska reforma: Okoljski in finančni vidik spodbud v Sloveniji, ki ga je Gospodarska zbornica Slovenije pomagala sooblikovati v okviru vladnega strateškega razvojnega projekta P3: Zelena proračunska reforma.

Arhiv: Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje Manager sta se sestala s predstavniki Združenja delodajalskih organizacij Republike Češke in sedmimi predstavniki regionalnih zavodov za zaposlovanje Češke

Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje Manager sta se sestala s predstavniki Združenja delodajalskih organizacij Republike Češke in sedmimi predstavniki regionalnih zavodov za zaposlovanje Češke, in sicer v okviru evropskega projekta, ki se fokusira na enakopravnost spolov (predvsem enako plačilo in karierno napredovanje).

Arhiv: Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja

Gospodarska zbornica Slovenije je v okviru projekta »Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja«, v sodelovanju s Konfederacijo sindikatov Pergam in na podlagi Analize, ki jo je pripravila, dr. Katarina Kresal Šoltes z Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, oblikovala kompetenčni model za kolektivno dogovarjanje.

Arhiv: Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019 - Komisija je podaljšala rok za prijavo na Nacionalno tekmovanje za priznanje

Obveščamo vas, da je informacija o podaljšanju roka za Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019« objavljena na portalu Varnost in zdravje pri delu.