Zapri

Novice


Arhiv: Dobro obiskana prva seja Strateškega sveta GZS za kolektivno dogovarjanje

Dne 17.1.2019 je na GZS potekala prva seja Strateškega sveta  za kolektivno dogovarjanje/bipartitni socialni dialog, ki ga je Upravni odbor GZS na seji 5.12.2018 ustanovil kot svoje posvetovalno telo.

Strateški svet za kolektivno dogovarjanje bo deloval na področja sklenjenih kolektivnih pogodb dejavnosti v gospodarstvu. Njegov namen delovanja je utrditev oblikovanja dobrih praks na področju kolektivnega dogovarjanja v dejavnostih gospodarstva. V Strateškem svetu je preko članov ali interesnih članov združenih 25 dejavnosti, ki sklepajo  kolektivne pogodbe. Kot člani so pritegnjeni k delu Strateškega sveta vodje pogajalskih skupin kolektivnih pogodb dejavnosti.  

Strateški svet bo pri svojem delovanju zagotovil celovito in transparentno informiranje združenj/zbornic dejavnosti o vseh pravnih, ekonomskih in strateških vprašanjih, pomembnih za bipartitni socialni dialog. V njem bo potekala razprava in se bodo oblikovala stališča kot podpore združenjem/zbornicam dejavnosti predvsem pri izvajanju sektorskega bipartitnega socialnega dialoga, pa tudi oblikovanju aktualnih stališč za parlament, Državni svet in Ekonomsko socialni svet.

Strateški svet je na svoji prvi seji obravnaval nekatere najbolj aktualne teme bipartitnega socialnega dialoga: izhodišča za spremembo plačnega sistema v gospodarstvu in učinke Zakona o minimalni plači na tarifne priloge kolektivnih pogodb dejavnosti.

Fotogalerija