Zapri

Novice


Arhiv: V veljavi se ohranjajo določbe Sporazuma SAZOR

Dne 27. decembra 2022 je Urad za intelektualno lastnino objavil mnenje glede Skupnega sporazuma, sklenjenega med SAZOR GIZ k.o. in Gospodarsko zbornico Slovenije (Sporazum SAZOR), v katerem je tolmačil, da obveznost plačila nadomestila za fotokopiranje nastane z dejansko uporabo (fotokopiranjem) avtorskopravno varovanega dela in zgolj posedovanje fotokopirne naprave ne zavezuje k plačilu nadomestila. Z omenjenim mnenjem je bila povzročena zmeda med podjetij, saj je le-to nasprotuje jasnim določilom Skupnega sporazuma Sklenjenega med SAZOR GIS k.o. in Gospodarsko zbornico Slovenije. Naknadno je Urad 27. januarja 2023 objavil dodatno mnenje glede Skupnega sporazuma, sklenjenega med SAZOR GIZ k. o. in Gospodarsko zbornico Slovenije. V mnenju so pritrdili stališčem GZS, da mnenje Urada ni pravno zavezujoče, saj Urad ni pristojen za preverjanje, ali je objavljen skupni sporazum, ki sta ga sklenila kolektivna organizacija in reprezentativno združenje uporabnikov, v skladu z določbami Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), in tudi ne za reševanje sporov med kolektivno organizacijo in posameznim uporabnikom. Mnenje Urada torej ne vpliva na vsebino in veljavnost Skupnega sporazuma in s tem se ohranjajo v veljavi določbe Sporazuma SAZOR kot so bile do sedaj, kar se nanaša tudi na določbe o tarifah in pogojev za pridobitev status zavezanca.

Fotogalerija