Zapri

Novice


Arhiv: Podnebna in energetska politika EU do 2030

Evropska komisija (EK) je naredila prvi korak do novega okvira podnebne in energetske politike za obdobje do 2030. Sprejela je zeleno knjigo, s katero odpira vrsto vprašanj v zvezi s cilji, skladnostjo instrumentov politike, spodbujanju konkurenčnosti gospodarstva EU kot tudi priznavanju različnih zmogljivosti držav članic za ukrepanje. Komisija namerava novi okvir podnebne in energetske politike EU, ki ga bo pripravila na podlagi pridobljenih mnenj in stališč, predložiti do konca tega leta.

EK vabi vse zainteresirane, da najkasneje do 2. julija 2013 predložijo svoja stališča preko spletne strani http://ec.europa.eu/energy/consultations/20130702_green_paper_2030_en.htm

Vabimo vas, da nas seznanite z mnenji in stališči v povezavi z vprašanji, ki so objavljena v Zeleni knjigi – Okvir podnebne in energetske politike do 2030


NAJPOMEMBNEJŠI REFERENČNI DOKUMENTI

Načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050

Energetski načrt za leto 2050

Bela knjiga: Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu

Časovni načrt za Evropo, gospodarno z viri

Strukturna reforma evropskega trga ogljika: Prvo poročilo o stanju evropskega trga ogljika v letu 2012

Za boljše delovanje notranjega energetskega trga

Obnovljiva energija: glavni akter na evropskem energetskem trgu

Resolucija Evropskega parlamenta o načrtu za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050

Resolucija Evropskega parlamenta o načrtu za enotni evropski prometni prostor

Resolucija Evropskega parlamenta o energetskem načrtu za leto 2050

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.