Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Vabilo na predstavitev sprememembe uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega

V sodelovanju z MOP, vas vabimo na predstavitev spremembe uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročijo onesnaževanje večjega obsega. Sprememba uredbe bo v slovenski pravni red prenesla zahteve direktive o industrijskem onesnaževanju 2010/75/EU.

Arhiv: Vabilo na delovni posvet o osnutku Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi, 22.04.2015

Posvet je namenjen proizvajalcem EE opreme, nosilcem skupnih načrtov, izvajalcem javne službe ter zbiralcem in izvajalcem obdelave OEEO, članom GZS.

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.