Varstvo okolja

Novice


Arhiv: EU - Dosežen začasni dogovor o mehanizmu za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM)

Pogajalci Sveta in Evropskega parlamenta so dosegli dogovor začasne in pogojne narave o mehanizmu EU za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM). Sporazum morajo pred dokončnostjo potrditi še države članice EU in Evropski parlament ter ga tudi sprejeti.

Arhiv: EU - Dosežen začasni dogovor o REPowerEU

Skladno s sprejetim dogovorom bo omogočeno financiranje potrebnih naložb in reform za končanje odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv. Utira se pot radikalni prenovi energetskega sektorja Unije.

Arhiv: Smernice o trajnostnih merilih za gozdno biomaso, ki se uporablja za proizvodnjo energije

Za podporo podnebnim in energetskim ciljem EU je bistveno, da se gozdna bioenergija proizvaja trajnostno. Da bi to dosegli, direktiva o obnovljivih virih energije iz leta 2018 uvaja nova trajnostna merila za biomaso in bioplin pri proizvodnji toplote in električne energije, ki zajemajo tudi gozdno biomaso.

Arhiv: Področje trošarin – novosti FURS

Na internetni strani Finančne uprave RS (FURS) sta objavljeni dve novici (1. 12. 2022 in 2. 12. 2022) vezani na področje trošarin.

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.