Varstvo okolja

Novice


28.5.: Delujete na področju zelenih tehnologij in želite širiti poslovanje na trgih Japonske in Južne Koreje?

Vabimo mala in srednja podjetja, da se udeležijo spletne predstavitve v torek, 28. maja ob 10.00 uri. Če ste torej MSP ali zagonsko podjetje, ki deluje v zelenem, digitalnem ali zdravstvenem sektorju in iščete poslovne priložnosti v Vzhodni Aziji in bi se morda želeli udeležiti delegacij na Japonsko in v Republiko Korejo, potem vas vabimo, da se nam pridružite na online dogodku.

Arhiv: Ali ste dobavitelj goriva, morda boste potrebovali novo dovoljenje

Leta 2027 se na ravni EU vzpostavlja nov sistem trgovanja z emisijskimi kupon v sektorju cestnega prometa in dodatnih sektorjih, opredeljenih v Prilogi III k revidirani Direktivi 2003/87/ES (v nadaljevanju: sistem ETS2). Dobavitelji goriva, ki so regulirani subjekti v okviru tega sistema, bodo svojo dejavnost po 1. 1. 2025 lahko opravljali le na podlagi pravnomočnega dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov, zato se določene aktivnosti pričakujejo že v letu 2024. Več informacij lahko najdete v omenjeni direktivi in tukaj: ETS2 : buildings, road transport and additional sectors - European Commission (europa.eu). Da bi vas podprli pri pripravi na prihajajoče novosti za regulirane subjekte v okviru sistema ETS2, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo organizira dva informativna dogodka osredotočena na izvajanje tega sistema. Na obeh dogodkih bodo strokovnjaki zagotovili celovit vpogled v izvajanje sistema ETS2 in odgovarjali na morebitna vprašanja v zvezi z novimi predpisi in obveznostmi.

Arhiv: Standardi trajnostnega poročanja za MSP - pripombe do 21. 5. 2024

Vabimo k sodelovanju.

Arhiv: Vprašanja o predložitvi poročil o odpadkih v aplikaciji IS-Odpadki in vpisu v evidenco proizvajalcev

Napotki Agencije Republike Slovenije za okolje v primeru vprašanj.

Arhiv: Pojasnilo v zvezi z oddajo poročil o obratovalnih monitoringih

Agencija RS za okolje obvešča izvajalce obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda, obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, monitoringa za odlagališča in stanja površinskih voda, da so pripravili dodatno pojasnilo v zvezi z načinom oddaje poročila o obratovalnem monitoringu v elektronski obliki.

Arhiv: Poročanje o odpadkih za leto 2023

Agencija za okolje obvešča poslovne subjekte, da sta omogočena izpolnjevanje in predložitev poročil o odpadkih za leto 2023 z uporabo aplikacije IS-Odpadki. Za uporabo spletne aplikacije je potrebna registracija.

Arhiv: Slovenski info dan EU Sklada za inovacije, 25. 1. 2024

Namen dogodka je informirati in predstaviti celoten proces sodelovanja v programu EU Sklada za inovacije ter najnovejše spremembe in novosti.

Arhiv: Gradiva z delavnice »Z boljšo vlogo hitreje do dovoljenj«

Delavnica je potekala 12. decembra 2023 na GZS. Vabljeni k pregledu gradiv.

Arhiv: V javni obravnavi osnutek Podnebnega zakona

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v javno obravnavo predložilo osnutek Podnebnega zakona, ki daje celovit okvir za učinkovitejše izvajanje podnebnih politik in izpolnitev cilja podnebne nevtralnosti najkasneje do 2050 ter ureja tako blaženje podnebnih sprememb kot prilagajanje nanje. Javna obravnava bo trajala do 15. novembra 2023.

Arhiv: Anketa o zelenem prehodu v industriji

Z anketo, h kateri vas vljudno vabimo, želimo pridobiti vpogled v že izvedeno transformacijo v podjetjih oz. s projekti, ki jih izvajate, ter vaše načrte v zvezi z zelenim prehodom. S pomočjo vaših odgovorov bomo lahko bolj prepričljivo in argumentirano zastopali interese gospodarstva v odnosu do pristojnih ministrstev, institucij in organov. Rok za oddajo ankete je torek, 5. 9. 23.

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.