Varstvo okolja

Novice


Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod – oddati do 31. marca

Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko za določena vlaganja uveljavljajo olajšavo za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.

Arhiv: Poziv podjetjem k oddaji vlog za pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen energentov

Minister za gospodarstvo, turizem in šport ponovno poziva podjetja, da pravočasno oddajo vlogo za pomoč po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Vloge je mogoče oddati na SPIRIT Slovenija le še do jutri, do 12. ure oziroma opoldan. Ker roka za oddajo vlog ne bo mogoče podaljševati, minister opozarja, naj podjetja ne čakajo na čas tik pred zaprtjem aplikacije.

Arhiv: Oddaja vlog za pomoč zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023

Z 21. februarjem 2023 upravičenci lahko oddajo elektronsko vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023 v skladu z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Spletna aplikacija za pripravo in oddajo elektronskih vlog bo odprta od 21. februarja 2023, od 12. ure in vse do 28. februarja 2023, do 12. ure, ko se zapre in oddaja vlog ne bo več možna.

Arhiv: Nujno obvestilo za upravičence do pomoči zaradi visokih cen energentov – jutri se izteče rok za vnos dejanskih stroškov

Rok: najkasneje do jutri, 31. januarja 2023, do 12. ure.

Vlada določila cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja

Vlada je na dopisni seji konec leta 2022 sprejela Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki so končni odjemalci, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo in začasno določila najvišje drobnoprodajne cene zanje.

EU - Dosežen začasni dogovor o mehanizmu za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM)

Pogajalci Sveta in Evropskega parlamenta so dosegli dogovor začasne in pogojne narave o mehanizmu EU za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM). Sporazum morajo pred dokončnostjo potrditi še države članice EU in Evropski parlament ter ga tudi sprejeti.

EU - Dosežen začasni dogovor o REPowerEU

Skladno s sprejetim dogovorom bo omogočeno financiranje potrebnih naložb in reform za končanje odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv. Utira se pot radikalni prenovi energetskega sektorja Unije.

Smernice o trajnostnih merilih za gozdno biomaso, ki se uporablja za proizvodnjo energije

Za podporo podnebnim in energetskim ciljem EU je bistveno, da se gozdna bioenergija proizvaja trajnostno. Da bi to dosegli, direktiva o obnovljivih virih energije iz leta 2018 uvaja nova trajnostna merila za biomaso in bioplin pri proizvodnji toplote in električne energije, ki zajemajo tudi gozdno biomaso.

Arhiv: Področje trošarin – novosti FURS

Na internetni strani Finančne uprave RS (FURS) sta objavljeni dve novici (1. 12. 2022 in 2. 12. 2022) vezani na področje trošarin.

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.