Zapri

Novice


Arhiv: Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Vlada RS je sprejela Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Enako kot predhodni predpis (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 79/09) le-ta ureja mejne vrednosti emisije snovi in toplote v vode in v javno kanalizacijo, vrednotenje emisije snovi in toplote, ukrepe preprečevanja in ukrepe zmanjševanja emisij v vode pri odvajanju odpadnih voda, druge ukrepe zmanjševanja emisij in pogoje pri odvajanju odpadnih voda ter obveznosti investitorjev in upravljavcev naprav, ki se nanašajo na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in obratovanje naprave.

V novo sprejeti uredbi (Uradni list RS, št. 64/12) so dopolnjene določbe, ki se nanašajo na preprečevanje ali omejevanje vnosa onesnaževal v površinsko in podzemno vodo pri odvajanju odpadne vode iz naprav. Dopolnjeni so seznami snovi, za katere je potreben postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja in seznami snovi, ki so predmet vrednotenja kakovosti površinskih in podzemnih voda ter kopalne in pitne vode.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.