Zapri

Novice


Arhiv: Možnosti za reformo evropskega trga ogljika – EU ETS

Za odpravo vedno večjega strukturnega neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem ter da bi se pridobilo mnenje zainteresiranih strani, je Komisija opredelila šest okvirnih možnosti za strukturne ukrepe v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami (EU ETS):

1. povečanje cilja EU glede zmanjšanja emisij na 30 % v letu 2020,
2. ukinitev številnih pravic v fazi 3,
3. predčasen pregled letnega linearnega faktorja zmanjšanja,
4. razširitev področja uporabe EU ETS na druge sektorje,
5. omejitev dostopa do mednarodnih dobropisov,
6. diskrecijski mehanizmi uravnavanja cen.

Predlagani strukturni ukrepi so podani v Poročilu Komisije o stanju na evropskem trgu ogljika v letu 2012. Sistem EU ETS je bil vzpostavljen, da bi pospešil zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na stroškovno in ekonomsko učinkovit način ter tako spodbujal energetsko učinkovitost in razvoj zelenih tehnologij.

Kot nujen prvi korak je predlagana zamrznitev količin za prodajo na dražbi. Od 1. januarja 2013, ko se bo začela tretja faza sistema EU ETS, bo prodaja na dražbi postala glavni način dodeljevanja pravic do emisije podjetjem. Komisija je julija objavila osnutek prihodnje spremembe uredbe o dražbi pravic v okviru sistema EU ETS, ki bo odložila prodajo določene količine pravic do emisije na dražbi (glej IP/12/850). Po začetnih razpravah z državami članicami v Odboru EU za podnebne spremembe in javnem posvetovanju Komisija predlaga, da se za 900 milijonov zmanjša število pravic, ki bodo prodane na dražbi v letih 2013–2015, in za enako število poveča število pravic, ki bodo prodane na dražbi pozno v tretji fazi. S takšno „zamrznitvijo“ bo v kratkoročnem obdobju, ko povpraševanje ostaja zelo nizko, na dražbi ponujenih manj pravic, pozneje, ko se bo povpraševanje verjetno povečalo, pa več pravic.

Javna razprava bo potekala do konec februarja 2013.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.