Zapri

Novice


Arhiv: Celoten sektor proizvodnje steklenih vlaken prepoznan kot izpostavljen visokemu tveganju premestitve emisij CO2

Evropska komisija letno, na ravni sektorjev in delov sektorjev, prepoznava izpostavljenost visokemu tveganju premestitve emisij CO2 (Carbon leakage – CL).
Nekateri sektorji na ravni NACE 4 iz Sklepa 2010/2/EU, ki ne veljajo za izpostavljene visokemu tveganju premestitve emisij CO2, so bili razčlenjeni, med temi pa je bilo ocenjenih nekaj ustreznih delov sektorjev, katerih vpliv se je zaradi nekaterih njihovih posebnih in prepoznavnih značilnosti izkazal za bistveno drugačnega od preostanka sektorja.

Za dela sektorjev »Koprena (voal), mreže, mat, plošče in drugi izdelki iz steklenih vlaken, razen tkanin« in »Žlindrina volna, volna iz kamna in podobne mineralne volne ter njihove mešanice, v razsutem stanju, listih, ploščah ali zvitkih« je ta ocena pokazala, da jih je na podlagi posebnih značilnosti mogoče jasno razlikovati od drugih delov sektorjev in da izpolnjujejo kvantitativna merila iz člena 10a(15) Direktive 2003/87/ES.

Navedena dela sektorjev se s Sklepom Komisije 2012/498/EU doda seznamu sektorjev in delov sektorjev, ki veljajo za izpostavljene visokemu tveganju premestitve emisij CO2. S tem je celoten sektor proizvodnje steklenih vlaken, oznaka 2614 na ravni NACE 4, prepoznan kot izpostavljen visokemu tveganju premestitve emisij CO2.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.