Zapri

Novice


Arhiv: Odgovornost do okolja in konkurenčnost gospodarstva

Ljubljana, 3. junij 2011 - Ob svetovnem dnevu varstva okolja je včeraj na GZS potekal deveti, tradicionalni okoljski dan gospodarstva, s strokovno konferenco, posvečeno novi direktivi o industrijskem onesnaževanju. Na dogodku je sodelovalo preko 120 udeležencev iz gospodarstva.

Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor in Agencije RS za okolje so predstavili novosti, ki jih lahko pričakujejo obstoječi »IPPC« zavezanci, kot tudi nekatere nove dejavnosti po direktivi o industrijskih emisijah (2010/75/EU). Ob tem niso bile zanemarjene povezave z drugimi okoljskimi predpisi na področju emisij v vode, zrak, tla, kot tudi na področju odpadkov, ki vplivajo na poslovanje gospodarstva. Večja pozornost je bila posvečena tudi poteku in rezultatom državnega monitoringa podzemnih voda in tal, ki ga opravlja Agencija RS za okolje, saj je pričakovati, da bodo nekateri zavezanci morali posvečati večjo pozornost tudi tovrstnim meritvam oziroma monitoringu ob uveljavitvi novih zahtev.

Obstoječi zavezanci so predstavili dosedanje izkušnje in poglede ob pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in z njimi povezanimi upravnimi postopki, ki vplivajo na konkurenčnost upravljavcev in njihovo zmožnostjo pravočasnega odziva na zahteve trga, z uvajanjem najboljših razpoložljivih tehnik. Postopki so dolgotrajni in zahtevni tako za vlagatelje oziroma upravljavce naprav kot za upravni organ, ARSO.

Pretekle izkušnje ob prenosu prve »IPPC« direktive leta 2004 kažejo, da je bila tudi država premalo pripravljena na njeno izvajanje. Zato je treba nemudoma pristopiti k pripravam podjetij in državnih organov za prenos industrijske emisijske direktive v zakonodajo in prakso, za kar je nepogrešljiva redna komunikacija med GZS in njenimi člani ter MOP in ARSO.

Ob tem je pomemben čim prejšnji odziv podjetij, ki morajo v prvi fazi preveriti, če so glede na dejavnosti, ki jih opravljajo in zmogljivosti naprav, zavezanci po novi direktivi. Med nove dejavnosti se med drugimi uvrščajo: predelava in odstranjevanje odpadkov (biološka obdelava,predhodna obdelava za sežig ali sosežig, obdelava žlindre in pepela ter obdelava kovinskih odpadkov v šrederjih...); začasno in podzemno skladiščenje nevarnih odpadkov; proizvodnja ivernih ali vlaknenih plošč; predelava živalskih in rastlinskih surovin, zajem CO2 (CCS), zaščita lesa s kemikalijami, naprave za čiščenje vod iz določenih dejavnosti.

Hkrati je pomemben tudi čim prejšnji odziv države in državnih organov, ki morajo nemudoma pristopiti k spremembi okoljske zakonodaje, ki je izjemno zahtevna in obsežna ter administrativno in stroškovno obremenjujoča. Olajšati in poenostaviti je treba postopke pridobivanja okoljevarstvenih in drugih dovoljenj oziroma registracij in jih ukiniti, kjer to ni nujno potrebno oziroma, kjer to presega zahteve skupne EU zakonodaje. Odgovornost do okolja v gospodarstvu je vrednota, ki ne sme ogrožati njegove konkurenčnosti zaradi dolgotrajnih, zapletenih ali nejasnih zahtev in postopkov.

Na GZS pričakujemo, da bo gospodarstvo imelo možnost tvornega sodelovanja pri pripravi zakonodaje s tega področja.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.