Zapri

Novice


Arhiv: Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav

Ministrstvo za okolje in prostor je na svojih spletnih straneh objavilo vabilo k javni razpravi ob predlagani spremembi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Izvorna uredba in uredba, ki je določila prvi sklop sprememb, ki sta bili sprejeti v letu 2007, določata: mejne vrednosti emisije snovi iz malih in srednjih kurilnih naprav; goriva, ki se smejo kuriti v malih in srednjih kurilnih napravah; ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisije snovi v zrak in prilagoditev obstoječih naprav novim zahtevam.

Pravkar objavljeni osnutek sprememb in dopolnitev  predvideva kar nekaj novosti na katere bodo morali biti  pozorni tako tisti, ki male in srednje kurilne naprave proizvajajo, dajajejo na trg in/ali vgrajujejo kot tudi tisti, ki jih uporabljajo. 

Iz obsega definicij v uredbi, osnutek odpravlja definicijo za biomaso. Vse, ki uporabljajo trdna goriva, ki so predelana iz odpadkov iz biomase opozarjamo naj bodo tudi pozorni na zahteve zapisane v uredbi o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo.

Osnutek v uredbo dodaja definicije za enosobno kurilno napravo, osnovno peč, odprti kamin in pogoje njihove uporabe. Ukrepom zmanjševanja emisij snovi v zrak dodaja specifikacije za izstopno odprtino dimnika in toplotni zbiralnik pri malih kurilnih napravah.

Osnutek jasneje določa kdaj se kurilna naprava, ki se po nazivni toplotni moči uvršča med male kurilne naprave obravnava kot srednja kurilna naprava. Ob tem tudi predpisuje, da se morajo za srednje kurilne naprave, ki uporabljajo trdno gorivo, z nazivno toplotno močjo manjšo od 1 MW, uporabljati mejne vrednosti za male kurilne naprave na trdno gorivo.

Dovoljene mejne vrednost emisije snovi bodo za male kurilne naprave precej nižje kot dosedaj veljavne! Ob tem posebej opozarjamo na prehodne in končne določbe osnutka, ki natančno predpisujejo  mejne dovoljene koncentracije, s katerimi bodo morale biti skladne male kurilne naprave, ki se bodo vgrajevale na določenem območju po 1.1.2012. Emisije prahu iz srednjih kurilnih  naprav,  ki uporabljajo trdno gorivo bodo morale biti skladne z novimi precej ostrejšimi mejnimi vrednostmi do 31.12.2016.

Pripombe in predloge na objavljeni osnutek lahko posredujete do petka, 26. novembra 2010 na e-naslov: alenka.fritzel@gov.si, pri čemer člane naprošamo naj pripombe, ki jih bodo posredovali na MOP, posredujejo v vednost tudi nam, na e-naslov:antonija.cerar@gzs.si ali janja.leban@gzs.si.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.