Zapri

Novice


Arhiv: Ženske vodijo drugače. Moški tudi. A res?

Ženske vodijo drugače. Moški tudi. A res?

torek, 15. 5. 2018, od 9.00 do 16.30,
Ljubljana, GZS, dvorana A

Gallup vsako leto sprašuje ženske in moške zaposlene o tem, ali bi raje delali z(a) vodjo ženskega ali moškega spola. Američani pravijo, da bi raje imeli moškega kot vodjo (tako je odgovorilo 33 %) kot žensko (20 %), 46 % vprašanih moških pa je vseeno. Delež žensk, ki bi raje delali z vodjem moškega spola, ni nikoli presegel 30 %. Manj ženskam (34 %) je tudi vseeno, katerega spola je vodja.

Zanimivo! Ali res obstaja razlika med moškim in ženskimi vodenjem?




Program:

9.00 - 10.30
Kako vodi Iza Login?
10.30 - 11.00
Odmor
11.00 - 12:30 Kako vodi Goran Kodelja?
12.30 - 13.00
Odmor
13.00 - 14.30
Kako vodi Tanja Skaza?
14.30 - 15.00
Odmor
15.00 - 16.30
Kako vodi Matjaž Čadež?



Kotizacija in popusti

Kotizacija:
190,00 EUR z vključenim DDV,
za člane GZS 140,00 EUR z vključenim DDV


Kotizacija vključuje predavanja, praktične predstavitve in razlage, gradivo, potrdilo o udeležbi na seminarju, pogostitev med odmorom.parkiranje, izmenjavo e-vizitk z ostalimi udeleženci dogodka ter možnosti mreženja.

Dodatni popust pri prijavi več udeležencev iz istega podjetja:
 • 5 % za 2 udeleženca,
 • 10 % za 3 udeležence,
 • 15 % za 4 udeležence,
 • 20 % za 5 in več udeležencev.
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj 3 dni pred dogodkom. V primeru kasnejše odjave oziroma če se ne odjavite, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 EUR + ddv.
Odjavo lahko pošljete na e-naslov andreja.abram@gzs.si.





Vsak udeleŽenec dogodka prejme darilo!
Pozitivne misli za lepši dan.
Sprememba v vašem čustvenem razpoloženju ima neposreden vpliv na vaše dojemanje okolja. Večkrat kot si boste neko misel ponovili, bolj bodo vaši možgani verjeli vanjo in bolj boste živeli v skladu z njo.
Ne glede na to, kaj vam prinese dan: verjemite vase!



Več o vsebini in o predavateljih:


IZA LOGIN

S komunikacijskimi in motivacijskimi izkušnjami, ki sem jih skozi leta pridobila z vodenjem projektov v raznih podjetjih (Lek, Microsoft) sem kot soustanoviteljica in Deputy CEO mednarodnega podjetja Outfit7, znanega po svetovnem fenomenu Talking Tom, aktivno sodelovala pri postavljanju poslanstva ter strategije podjetja, usmerjala razvoj poslovnih procesov ter s svojo integriteto stala za jasnimi in navdihujočimi cilji in vrednotami podjetja. Od začetka letošnjega leta svoje aktivnosti usmerjam v delovanje Login5 Foundation, katere poslanstvo je čista voda, čist zrak in čista zavest. Osebno se imam za sanjača, ki optimistično sanja najsvetlejšo prihodnost za vsa živa bitja.

Točnih navodil za uspešno vodenje ni, še manj, da bi bila deljena po spolih, pa vendarle mnogim uspe ustvariti in voditi najboljše time. Sama bi rada delila predvsem svoje izkušnje (pozitivne in tiste malo manj), ki sem jim bila priča v svoji karieri. Verjamem, da bo marsikdo doživel kak “aha” trenutek, kjer bo ob moji izkušnji ozavestil mogoče popolnoma drugo stvar in prav je tako. Navedla bom tudi teoretične reference, ki so bile meni in mojim sodelavcem v največjo pomoč in nemalokrat razlog za vroče debate.

Na seminarju boste dobili odgovore na naslednja vprašanja:
 1. Kakšne tipe organizacij poznamo in kakšno vodenje jim pripada?
 2. Je poslanstvo res pomembno?
 3. Kaj je fokus?
 4. Kaj je kultura organizacije, kdo jo ustvari in kdo odgovarja zanjo?
 5. Kako zagotavljati, da so vrednote podjetja žive?




GORAN KODELJA



V življenju nisem nikoli posebej rinil v ospredje, vedno pa mi je bilo pomembno, da delam tisto, kar me veseli. In vodenje ljudi in projektov mi je bilo vedno v veselje. Imel sem to srečo - ja, da človek lahko v življenju dela to, kar ga veseli, mora imeti tudi malo sreče -, da mi je bilo vodenje prvega oddelka zaupano že takoj po zaključku pripravništva v Fructalu. Od takrat je minilo skoraj trideset let in v štirih službah, v Fructalu, Nami, Koloseju in Lisci sem ves čas opravljal vodstvena in vodilna dela. Zadnjih 13 let kot generalni direktor Lisce.

Vodenje se običajno pojmuje kot načrtovanje, usmerjanje in nadziranje poslovnega procesa. O tem, kaj pomeni biti dober in kaj slab vodja, obstaja ogromno literature, zato na seminarju na to temo ne nameravam preveč teoretizirati. Nasprotno, osredotočil se bom na prikaz svojega stila vodenja ter na metode in prakse, s katerimi poskušam motivirati svoje sodelavce za uspešno in kvalitetno delo.

Na seminarju bom med drugim podal odgovore na to:
 1. kaj meni pomeni uspeh,
 2. kdo je zame uspešen vodja,
 3. katere so tiste vrednote, ki jih zasledujem pri vodenju ljudi in
 4. kakšna organizacijska kultura mora vladati v podjetju, da bi to lahko uspešno poslovalo.




TANJA SKAZA



Sem mama, žena, prijateljica in poslovna ženska. Vse vloge opravljam z največjo strastjo, še posebej takrat, ko mi s prepletanjem predstavljajo izzive. Na vodstvenem položaju sem že približno 20 let in še vedno se rada učim od vseh, ki me navdihujejo. Med njimi so tudi moji dragi sodelavci. Svoje veščine in znanje jim zato tudi sama rada vračam, saj verjamem, da smo le tako vsi lahko še boljši. Nenazadnje pa sem oseba, ki živi za lep danes in se trudi za še boljši jutri. Prav tja, v prihodnost, pa segajo vsi moji cilji, želje in pogledi.

Tako, kot se z leti spreminjajo navade ljudi, se spreminjajo tudi načini vodenja. To je dejstvo. Ne glede na to, pa nekaj ostaja enako – dober vodja je tisti, ki ima s sabo skupino ljudi, kateri mu zaupajo in skupaj z njim gradijo uspeh podjetja. Včasih je za dobrega vodjo veljal tisti, ki je vodil z vplivom in avtoriteto – danes pa je dober vodja nekdo, ki navdihuje in zna s svojo karizmo ter zaupanjem ohraniti najdragocenejše zaposlene. To je tista oseba, ki svoji ekipi postavi jasne cilje s strukturo in usmeritvami, ki so potrebne za doseganje rezultatov, na podlagi katerih se nato vidi uspeh celotne ekipe in odraz dobrega vodje.

Na seminarju boste dobili odgovore na naslednja vprašanja:
 1. Ali živim svoje poslanstvo?
 2. Ali je moje poslanstvo usklajeno s poslanstvom podjetja?
 3. Katera so moja načela za uspešno vodenje?
 4. Zakaj so pomembni načrti za prihodnost?
 5. Kako pomembni so dobro zastavljeni cilji za uspešno vodenje?




MATJAŽ ČADEŽ



Moja glavna motivacija je bila vedno ustvarjanje nečesa novega, trajnega, s ciljem narediti nekaj dobrega za skupnost. Denar ni bil nikoli moj glavni motiv, sem se pa vedno zavedal, da brez njega v poslu ne gre. Vodenja sem se v svoji 47 letni karieri učil po tem vrstnem redu: potrebe, izkušnje in sodelovanje z ljudmi, ki znajo več kot znam sam. Svoje prvo podjetje sem ustanovil pri 46, svoje zadnje, in to start-up Mbills d.o.o., pa pri 69 letih.

Po izobrazbi sem fizik, zato vedno raziskujem, zakaj se nekaj dogaja. Verjamem, da se osnovna načela medčloveških odnosov, med katere spada tudi vodenje, ne spreminjajo. Ko razumeš vzroke, je mnogo lažje poiskati rešitve. Na moj način vodenja in odnosov do soljudi so pomembno vplivali trije avtorji, ki so mi razkrili vzroke. To so Edward de Bono, Ichak Adizes, Robert Axelrod. O njihovih ključnih pogledih, ki so vplivali name pri vodenju bi se želel pogovoriti z vami.

Na seminarju boste dobili odgovore na naslednja vprašanja:
 1. Zakaj je za uspeh podjetja pomembno, da ga vodi tim, ne pa samo menedžer?
 2. Na kaj je treba biti pozoren pri izbiri članov vodstvenega tima?
 3. Zakaj sta medsebojno spoštovanje in zaupanje tako pomembna za trajnostni razvoj podjetja?
 4. Ali je razlika med voditeljem (leader) in vodjo (manager) in kaj lahko doseže prvi in kaj drugi?
 5. Zakaj se moramo danes mnogo več spraševati, česa ne bomo počeli, kot kaj bomo?



eVizitkanje - spoznajte soudeležence dogodka

Vas zanima, kdo so ostali udeleženci dogodka? Se želite povezati z njimi? Predstavite sebe in vaše podjetje in v zameno pridobite E-vizitke ostalih udeležencev. E-vizitka vključuje naslednje podatke: ime in priimek, podjetje, elektronski naslov in vašo predstavitev.

Soorganizatorja







Pokrovitelji





Fotogalerija