Zapri

Članstvo v ZPN se splačaProdukti in storitve

Produkti in storitve

Pripravljamo in izdajamo obvestilnike za člane ZPN, e-Novice ZPN, objavljamo na spletni strani, članom svetujemo po telefonu, e-pošti in osebno.

Za člane organiziramo prilagojena izobraževanja po ugodnih cenah. Pri pripravi sodelujemo s pristojnimi ministrstvi in drugimi strokovnjaki z nepremičninskega področja.

Kot člani pridobite najboljše poslovne stike in se povezujete z drugimi akterji nepremičninskega trga. Svoje storitve lahko s pomočjo e-novic in spletnih strani predstavite ostalim članom in potencialnim strankam. Za boljšo prepoznavnost na trgu naši člani uporabljajo značke in logotipe ZPN.

Spremljamo zakonodajne postopke in v njih aktivno sodelujemo z namenom zastopanja interesov naših članov in ustvarjanja boljšega poslovnega okolja.

E-novice

E-publikacija naše zbornice je namenjena članom in zainteresirani javnosti, vključuje pa informacije o aktualnih zadevah z nepremičninskega in stanovanjskega področja, spremembah področne zakonodaje ter ažurne informacije o delu ZPN, zakonodajnih postopkih, statistiki s področja nepremičnin, objavah v Uradnem listu, aktualnih razpisih in drugih poslovnih priložnostih.

Več informacij >>

Press clipping

Za člane pripravljamo dnevna obvestila o medijskih objavah s stanovanjskega in nepremičninskega področja iz tiskanih, radijskih, televizijskih in drugih medijev.

 

Več informacij >>

Certifikat Zaupanja vrednen upravnik 

Certifikat lahko pridobi vsak upravnik, ki izpolnjuje 15 vnaprej postavljenih pogojev, ki se nanašajo na Skladnost z zakonsko ureditvijo, kadrovsko usposobljenost ter kakovost in varnost.

Certifikat je lahko etažnim lastnikom v pomoč pri izbiri upravnika, a v ničemer ne omejuje njihovih odločitev kako in s kom bodo sklenili pogodbo o opravljanju upravniških storitev. Bo pa upravnike zagotovo motiviral, da svoje storitve in urejenost poslovanja ustrezno vzdržujejo in izboljšujejo.

Več informacij >>

Certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba 

Čeprav je dejavnost nepremičninskega posredovanja že z zakonom relativno strogo regulirana, smo se v Združenju družba za nepremičninsko posredovanje odločili, da bomo skušali na trgu vzpostaviti dodatno razlikovanje med bolj in manj kakovostnimi nepremičninskimi družbami.

Več informacij >>

Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami

Kodeks velja za vse pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki v skladu z veljavnimi predpisi, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko, opravljajo storitve v prometu z nepremičninami, razen če je v pogodbi z naročiteljem izrecno dogovorjeno, da je uporaba tega Kodeksa izključena in to ni v nasprotju s prisilnimi predpisi in moralnimi načeli. Ta Kodeks velja tako za nepremičninske družbe kot tudi za nepremičninske posrednike in za druge udeležence v prometu z nepremičninami.

Več informacij >>

Gradiva v obravnavi

Zbrano in pregledno urejene objave o aktualnih predlogih zakonov in drugih pravnih aktov s stanovanjskega in nepremičninskega področja.

Več informacij >>

 

Sodna praksa

Strokovna služba ZPN spremlja in člane redno seznanja z aktualno sodno prakso. Na ta način so naši člani seznanjeni z odločitvami sodišč, ki pogosto vplivajo na izvajanje dejavnosti.

Več informacij >>

Poslovne priložnosti

Spremljamo in objavljamo za naše člane zanimive razpise, objave, ponudbe ipd.

Več informacij >>

Knjižnica strokovnih gradiv

Imamo knjižnico strokovnih gradiv ZDNP, ZUN, ZSS in ZOP. V Knjižnici strokovnih gradiv objavljamo strokovne prispevke s posveta Poslovanje z nepremičninami in vsa druga strokovna gradiva, ki jih za objavo prispevajo člani ali drugi strokovnjaki s področja prometa z nepremičninami.

Dostop do gradiv je omogočen članom Zbornice za poslovanje z nepremičninami.

Več informacij >>

Dobre prakse iz tujine

Na spletnih straneh ZPN za člane ZPN objavljamo zanimive tuje članke in stališča, ki obravnavajo najrazličnejša vprašanja s področja poslovanja z nepremičninami. Člani lahko prispevajo morebitne članke, s katerimi razpolagajo.

Več informacij >>

 

Brošura Nepremičninski posrednik

S pomočjo brošure Nepremičninski posrednik želimo potrošnikom, pa tudi ostali zainteresirani javnosti, na enostaven način odgovoriti predvsem na vprašanji Zakaj? in Kako? izbrati nepremičninskega posrednika. V okviru odgovora na prvo vprašanje smo na kratek način povzeli ključne odgovornosti in obveznosti nepremičninskih družb v prometu z nepremičninami ter koristi, ki jih te obveznosti prinašajo strankam. Hkrati pa smo opozorili na posledice slabe izvedbe nepremičninskih poslov.

Več informacij >>

Brošura Vodnik po upravljanju večstanovanjskih stavb 

V Združenju upravnikov nepremičnin smo želeli s pripravo predmetnega vodnika po upravljanju večstanovanjskih stavb prispevati svoj delež k osveščanju in izobraževanju upravnikov, še bolj pa etažnih lastnikov, s čimer lahko naredimo največ za preprečitev oškodovanja njihovega premoženja. Le vsi skupaj lahko dosežemo, da bomo na področju upravljanja večstanovanjskih stavb dosegli kar najvišje standarde ter da bo bivanje v njih udobno, prijetno in zlasti varno.

Več informacij >>

Vzorci dokumentov

Nepremičninski slovar

Zbornica za poslovanje z nepremičninami je za člane pripravila Nepremičninski slovar kjer so zbrani izrazi, ki se pojavljajo in uporabljajo pri vsakdanjem poslovanju nepremičninami.

Več informacij >>

Zbirka gradbenih in uporabnih dovoljenj

V zbirki so zbrana starejša gradbena in uporabna dovoljenja, ki vam lahko olajšajo promet z nepremičninami, saj je pridobivanje stare dokumentacije iz arhivov lahko precej zamudno. Dostop do zbirke je brezplačen, vendar omejen na člane Zbornice za poslovanje z nepremičninami in tiste gospodarske subjekte, ki v zbirko prispevajo dovoljenja.

Več informacij >>

Zavarovalni produkt ZDNP za napremičninske posrednike

V okviru sklenjene krovne pogodbe za zavarovanje odgovornosti smo, izključno za člane ZPN, ob sklenitvi zavarovanja zagotovili številne ugodnosti. Vse nepremičninske družbe, ki so na podlagi omenjene krovne pogodbe sklenile zavarovalne police, imajo v skladu s pogodbenimi določbami od leta 2020 tudi pravico do udeležbe na poslovno tehničnem rezultatu. V letu 2020 so zavarovanci iz tega naslova pridobili dobropis v višini 25% zavarovalne premije

Več informacij >>

Poslovne ugodnosti 

Bolha.com od 1.11.2020 naprej članom ZPN, nudi številne ekskluzivne ugodnosti pri oglaševanju in zakupu.

Na GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami smo se z družbo Arvio, ki nudi tehnološko napredna orodja za hitro in enostavno analizo prodajljivosti nepremičnine dogovorili za posebno ugodnost za naše člane.
Več informacij na spletni strani www.arvio.si.
Člani GZS- ZPN lahko izkoristijo 50% popust ob nakupu letnega dostopa do orodja Property IQ za katerikoli paket.

Zbornica za poslovanje z nepremičninami je sklenila dogovor o sodelovanju z družbo onOffice d.o.o.
Na podlagi dogovora bodo člani zbornice pri uporabi CRM orodja onOffice upravičeni do ekskluzivnih ugodnosti, in sicer: 6 mesečne brezplačne uporabe aplikacije onOffice in 30% popusta pri sklenitvi pogodbe o najemu aplikacije.