Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Dogodki v organizaciji ali soorganizaciji 

GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami

 

Ena od pomembnih nalog naše zbornice je tudi organiziranje posvetov, seminarjev in drugih oblik strokovnega izobraževanja. V preteklih letih smo v sodelovanju z drugimi ustanovami (Elektrotehniško zvezo Slovenije, Slovensko zdrženje za požarno varnost) vzpostavili odlično sodelovanje, ki ga bomo nadaljevali tudi v prihodnje. 

Udeleženci bodo prejeli potrdila o udeležbi na izobraževanju, ki dokazujejo, da so izpopolnjevali in dopolnjevali svoja  znanja.  Z udeležbo na izobraževanjih se zagotavlja tudi redno izobraževanje in usposabljanje za pridobitev certifikata Zaupanja vreden upravnik. 

Dodatne informacije o vseh dogodkih lahko dobite na zpn@gzs.si ali po tel. 01 58 98 240. 

 

 

Spletni izobraževalni seminar: 
Ocenjevanje vinogradov

v četrtek 10. junija 2021

 

Izobraževalni seminar za operativne upravnike 

Strokovno vzdrževanje stavb

 

v mesecu maju 2021
Spletni seminar: 

Upravljanje z otroškimi igrišči

v torek, 20. aprila 2021

 

Spletni seminar:  

ZPPDFT-1 za nepremičninske posrednike

v sredo, 31. marca 2021, od 9.00 do 12.30 ure

 

Spletni izobraževalni seminar: 

Ocenjevanje gostinskih lokalov in restavracij za računovodske potrebe

v četrtek 25. marca 2021

 

Spletni izobraževalni seminar

Požarna varnost v večstanovanjskih stavbah 

Uporaba litij-ionskih baterij v bivalnem okolju in nevarnost nastanka požara v večstanovanjskih stavbah 

v sredo,  17. marca 2021, od 9.00 do 12.30 ure

 

32. posvet Poslovanje z nepremičninami  

11. in 12. november 2021

 

 

 

Spletni izobraževalni seminar:   
Ocenjevanje hotela v kriznih razmerah (COVID-19)

v četrtek, 25. februarja 2021

Spletni izobraževalni seminar:  
Sodelovanje ocenjevalca in revizorja pri ocenjevanju za računovodsko poročanje

v četrtek, 18. februrarja 2021