Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Dogodki v organizaciji ali soorganizaciji 

GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami

 

Ena od pomembnih nalog naše zbornice je tudi organiziranje posvetov, seminarjev in drugih oblik strokovnega izobraževanja. V preteklih letih smo v sodelovanju z drugimi ustanovami (Elektrotehniško zvezo Slovenije, Slovensko zdrženje za požarno varnost) vzpostavili odlično sodelovanje, ki ga bomo nadaljevali tudi v prihodnje. 

Udeleženci bodo prejeli potrdila o udeležbi na izobraževanju, ki dokazujejo, da so izpopolnjevali in dopolnjevali svoja  znanja.  Z udeležbo na izobraževanjih se zagotavlja tudi redno izobraževanje in usposabljanje za pridobitev certifikata Zaupanja vreden upravnik. 

Dodatne informacije o vseh dogodkih lahko dobite na zpn@gzs.si ali po tel. 01 58 98 240. 

 

 

Spletni izobraževalni seminar:  
Sodelovanje ocenjevalca in revizorja pri ocenjevanju za računovodsko poročanje

v četrtek, 18. februrarja 2021

Spletni izobraževalni seminar:   
Ocenjevanje hotela v kriznih razmerah (COVID-19)

v četrtek, 25. februarja 2021

Spletni izobraževalni seminar: 

Ocenjevanje gostinskih lokalov in restavracij za računovodske potrebe

v četrtek 25. marca 2021

Spletni izobraževalni seminar: 
Ocenjevanje vinogradov

v četrtek 21. aprila 2021

Požarna varnost v večstanovanjskih stavbah

Uporaba litij-ionskih baterij v bivalnem okolju in nevarnost nastanka požara v večstanovanjskih stavbah (s primeri iz prakse)

Predvidoma 17. marca 2021 - v pripravi

 

Spletni seminar: 

Upravljanje z otroškimi igrišči

Predvidoma v začetku aprila - v pripravi

Spletni seminar: 

ZPPDFT-1 za nepremičninske posrednike

Predvidoma v mesecu aprilu - v pripravi

Izobraževalni seminar za operativne upravnike 

Strokovno vzdrževanje stavb

 

v mesecu maju 2021
32. posvet Poslovanje z nepremičninami  

11. in 12. november 2021