Zbornica za poslovanje z nepremičninami

GZS-ZPN v sodelovanju s Pravno službo GZS  pripravlja mnenja, stališča in odgovarja na vprašanja svojih članov ter uporabnikov njihovih storitev.  Komisija ZDNP za presojo kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev, pa sprejema sklepe  pri presoji kršitev.