Zbornica za poslovanje z nepremičninami

ZNPosr in vzorci dokumentov v angleščini

 

  Neuraden prevod Zakona o nepremičninskem posredovanju in vzorcev dokumentov ZDNP


  Na pobudo nekaterih članov ZPN smo v strokovni službi GZS-ZPN pripravili prevod neuradnega prečiščenega besedila Zakona o nepremičninskem posredovanju in nekaterih vzorcev dokumentov v angleški jezik. 


  Opozarjamo, da je prevod neuraden in zgolj informativnega značaja za pomoč pri poslovanju s tujci. GZS-ZPN ne prevzema nobene odgovornosti za pravilnost in popolnost prevoda. 


  Dokumenti so brezplačno namenjeni le članom GZS-ZPN .


 

Vzorci dokumentov

Dokumentacija za poslovanje nepremičninsko posredniških družb

ZDNP-Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami, je v sodelovanju s Pravno službo GZS, pripravilo vzorčne dokumente, ki jih posredniki potrebujejo pri vsakdanjem poslovanju. Ob pripravi je bila upoštevana takrat veljavna zakonodaja. V strokovni službi ZPN si prizadevamo vzorčne dokumente redno posodabljati v skladu s spremembami zakonodaje, kljub temu pa poudarjamo, da gre zgolj za pripomoček za poslovanje nepremičninskih družb in za ustreznost vsebine dokumentacije ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

 

Člani GZS-ZPN in ZDNP dobijo brezplačno v uporabo vse dokumente in imajo brezplačni dostop do aktualnih zadnjih verzij dokumenta, medtem ko za ostale to ne velja in si morajo posamezne verzije dokumenta pridobiti po trenutno veljavnem ceniku GZS-ZPN.

 

Podrobnejša navodila in način uporabe dokumentov smo predstavili na posebnih izobraževanjih.

Dostop za člane GZS-ZPN in ZDNP do vzorcev dokumentov, zadnja sprememba:  15.01.2020

 

§  01_05_2020_ Splošni pogoji poslovanja (redakcijski popravki) - novo - januar 2020

§  02_02_2012_Pogodba o posredovanju je razdeljena na dve novi: 

§  02A_08_2021_Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami pri prodaji (točka 9.1.) - novo - marec 2021

§  02B_09_2021_Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami pri najemu (točka 9.1.) - novo - marec 2021

§  03A_02_2014_Naročilnica za ogled - hiša 

§  03B_02_2014_Naročilnica za ogled - stanovanje 

§  04_03_2020_Potrdilo o ogledu nepremičnine in ponudbeni pogoji - novo junij 2020 

§  05_03_2014_Dogovor o pravnem poslu -

§  06_01_2012_Dogovor o hrambi denarnih sredstev na fiduciarnem računu nepremičninske družbe

§  07_01_2012_Dogovor o hrambi listin

§  08A_01_2012_Soglasje za kopiranje osebnih dokumentov, uporabo in razpolaganje s podatki

§  08B_01_2012_Soglasje za kopiranje osebnih dokumentov, uporabo in razpolaganje s podatki - žig

§  09_01_2013_Pooblastilo DURS - sprememba 18.10.2013 

§  10A_02_2014_Zapisnik o izročitvi in prevzemu nepremičnine - rabljena nepremičnina 

§  10B_02_2014_Izročitveno prevzemni zapisnik za novogradnje 

§  11_01_2013_Obvestilo o zamenjavi lastnika - sprememba 18.10.2013

§  12-01-2014_Specifikacija in obračun dejanskih stroškov pri posredovanju v prometu z nepremičnino 

 

GDPR vzorci

Vzorci dokumentov po GDPR za nepremičninsko posredniške družbe

 
Na GZS-ZPN smo v sodelovanju s strokovnjaki pripravili sklop vzorcev dokumentov v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov oz. GDPR.

Vzorci obrazcev in dokumentov so informativne narave. Pri pripravi lastnih gradiv morate upoštevati specifičnost posameznih vrst osebnih podatkov (občutljivi/navadni), sredstva in načine obdelave ter druge okoliščine vašega primera. Zgolj vnos podatkov o vašem podjetju oziroma organu ne bo zadostil potrebam GDPR. GZS-ZPN ne prevzema nikakršne odgovornosti za popolnost obrazcev, točnost informacij in zakonitost obdelave osebnih podatkov s strani upravljavcev, ki so zbrani na podlagi predmetnih obrazcev.

Pred izpolnjevanjem dokumentov vas prosimo, da proučite Priporočila ZPN v zvezi z uporabo vzorcev dokumentov.

Vzorci dokumentov vsebujejo: 

 • Vzorec Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov
 • Splošne določbe
 • Zakonita obdelava podatkov
 • Varovanje prostorov in računalnike opreme
 • Varovanje sistemske in aplikativno programske računalniške opreme ter podatkov, ki se obdelujejo z računalniško opremo
 • Storitve, ki jih opravljajo zunanje pravne ali fizične osebe
 • Sprejem in posredovanje osebnih podatkov
 • Brisanje podatkov
 • Ukrepi ob sumu nepooblaščenega dostopa
 • Odgovornost za izvajanje varnostnih ukrepov in postopkov
 • Končne določbe
 • Vzorec Smernic z osnovnimi napotki glede oblikovanja evidenc
 • Vzorec Kataloga zbirke osebnih podatkov:
  • Evidenca o zaposlenih delavcih
  • Evidenca o pogodbenem delu
  • Evidenca o naročiteljih
  • Evidenca o opravljenih poslih
  • Evidenca o potencialnih strankah
  • Evidenca izdanih obračunov in računov
  • Evidenca o podatkih za neposredno trženje
  • Evidenca posredovanj osebnih podatkov
 • Vzorec soglasja oz. privolitve posameznika za različne namene (fotokopiranje osebnega dokumenta, obveščanje o ponudbi)
 • Vzorec soglasja oz. privolitve za nazaj za uskladitev obstoječih evidenc oz. zbirk
 • Vzorec izjave o ravnanju z osebnimi podatki, ki jo podpišejo zaposleni
 • Vzorec določb v Splošnih pogojih poslovanja in Pogodbi o posredovanju
 • Varstvo, obdelava in uporaba osebnih in zaupnih podatkov

Cena
Vzorcev dokumentov v skladu z GDPR znaša 100€+DDV. Člani GZS-ZPN imajo 50% popusta (50€+DDV). 

Naročila
Za naročilo dokumentov izpolnite E-naročilnico. Na podlagi vašega naročila vam bomo pripravili in po e-pošti posredovali ponudbo za plačilo. Po prejemu plačila vam bomo, prav tako po e-pošti posredovali še vzorce dokumentov.

Informacije
Vsem naročnikom bomo na voljo za dodatna pojasnila v zvezi z uporabo pripravljenih dokumentov po telefonu 01 58 98 240 ali po e-pošti: zpn@gzs.si

Najpogostejša vprašanja in odgovori Informacijskega pooblaščenca >>


ZPPDFT-1 vzorci

Ponudba ZPPDFT-1 za nepremičninske družbe

Nepremičninske družbe so dolžne ravnati v skladu z ZPPDFT-1. Na GZS ZPN smo prejeli dve ponudbi za pomoč pri uskladitvi poslovanja nepremičninsko posredniških družb z ZPPDFT-1. 

AT, poslovno svetovanje, Andraž Trtnik s.p.

Tel: +386 51 686 963

Spletna stran: www.ppdft.si

E-naslov: info@ppdft.si

 
                              

Poslovne storitve Primož Perger s.p., 

Aleševa ulica 5, 2341 Limbuš

Telefon: 031 438 988
Spletna stran: www.poslovni-biro.si 
E-naslov: info@poslovni-biro.si  
 Ponudba >>   Ponudba>>


Knjižnice strokovnih gradiv

Knjižnice strokovnih gradiv

 

ZDNP>>           

ZUN>>          

 ZOP>>          

 ZSS>>          

 

Sodna praksa

Press clipping

 

Mnenja in stališča