Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, rok za prijavo do 4. 6. 2021, do 10. 9. 2021, do 26. 11. 2021 in do 25. 2. 2022

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 67/2021 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije . Upravičenci za prijavo so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 5 milijonov EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.....

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 4. 6. 2021, za drugo odpiranje do 10. 9. 2021, za tretje odpiranje do 26. 11. 2021 in za zadnje četrto odpiranje do 25. 2. 2022.

Elektronska javna dražba SSRS za prodajo nepremičnin, rok za prijavo 10.06.2021 do 13. ure

Stanovanjski sklad RS j.s. je na spletni strani objavili besedilo elektronske javne dražbe, št. 3-2021, za prodajo več nepremičnin na območju države (Ljubljana, Kamnik, Štore, Zavrč, Celestrina, Kranj, Tržič, Lukanja …).

Besedilo elektronske javne dražbe, št. 3-2021, dobite na spletni povezavi: http://ssrs.si/javne-drazbe/odprte-e-drazbe/ . Podrobnejše podatke o nepremičninah dobite na spletni povezavi: http://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/ .

 

Ogled nepremičnin bo možen individualno na samih lokacijah od dne 26. maja do 8. junija 2021, in sicer od ponedeljka do petka od 8.00 do vključno 14.00 ure. Za izvedbo ogleda je obvezna predhodna prijava na e-naslov: ejavnedrazbe@ssrs.si .

Rok za prijavo na dražbo, ki se izvede preko portala https://ssrs.edrazbe.si/,  je do dne 10. junija 2021 do 13.00 ure.

 

Elektronske javne dražbe se bodo izvedle za vsako nepremičnino posebej od dne 16. 6. 2021 dalje. Posamezna elektronska javna dražba bo trajala 30 minut z možnostjo podaljšanja največ za 30 minut.  Pravila elektronske javne dražbe so razvidna iz točke V. objavljenega besedila.

Natečaj za priznanja MEGA, rok: 11.06.2021

K sodelovanju na brezplačnem natečaju so vabljeni vsi delodajalci, ki so v letih 2019 in 2020 izvajali dobre prakse s področja sodelovanja in prenosa znanja med različnimi generacijami delavcev. Natečaj za priznanja MEGA se izvaja v okviru projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemoki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad. Projekt in natečaj potekata s podporo Gospodarske zbornice Slovenije.

 

Pravila sodelovanja na natečaju ter obrazca za prijavo in kratek opis dobre prakse so objavljeni na: https://sodelovalnica.si/natecaj/.

 

Podaljšan rok do 11. junija 2021.