Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Javno naročilo - Dolgoročni najem prostorov v Portorožu - 16.09.2021 - NOVO

 

Pošta Slovenije d.o.o. je dne 16.09.2021 na Portalu javnih naročil RS objavila Javno naročilo št. JN006342/2021-E01 za Dolgoročni najem prostorov v Portorožu. 

Javno naročilo bo oddano po postopku s pogajanji s predhodnim javnim razpisom. Rok za prejem ponudb je 08.10.2021 ob 12:00 uri. Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na povezavi

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na povezavi, kjer so na voljo tudi dodatne informacije. 

 

Povpraševanje za poslovne prostore, 14.09.2021 - NOVO

Avtosteklo d.o.o. prosi za pomoč pri iskanju poslovnih prostorov. Iščejo prostore za servisno delavnico cca 150 m2 na frekventni lokaciji v naslednjih mestih: 

 1. Nova Gorica
 2. Krško
 3. Velenje
 4. Domžale
 5. Ljubljana 2 ( Vič-Rudnik )
 6. Vrhnika
 7. Grosuplje
 8. Trbovlje
 9. Jesenice
 10. Kočevje
 11. Postojna
 12. Ljutomer
 13. Slovenska Bistrica
 14. Rogaška Slatina

Kontaktna oseba: 

 

 

 

SIMON NAJGLIČ

 Vodja operative / Operations manager

 

signature_1977203664

 

Avtosteklo d.o.o. | Čeplje 50, 3305 Vransko

T 080 38 01  | M +386 41 330 166                         

E simon.najglic@carglass.si

W www.carglass.si

 

Vavčer za digitalni marketing ponovno na voljo - 27.08.2021

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je 27.08.2021, ponovno odprl Javni poziv Vavčer za digitalni marketing. Vavčer bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge.  Na voljo bo nekaj več kot 0,9 mio EUR. Nepovratne spodbude, ki jih Sklad dodatno razpisuje so preostanek sredstev, ki so ostale neporabljene, zaradi odstopov od pogodb oz. neizvedenih aktivnosti iz prve polovice leta.

Namen vavčerja ostaja enak!  Podjetja želimo spodbuditi k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov. V praksi pa to pomeni, da gre za sofinanciranje do 60 % upravičenih stroškov za izdelavo novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin ali lastnih rezervacijskih platform. Višina nepovratnih sredstev s strani Sklada znaša v okviru tega javnega poziva od min. 500 EUR do max. 2.500 EUR za posamezno aktivnost oz. do max. 8.500 EUR na podjetje.

V letošnjem letu je Sklad na Javni poziv Vavčer za digitalni marketing skupno prejel 1.248 vlog, od tega je z razpoložljivimi sredstvi lahko podjetjem odobril 505 vlog. Zaradi ogromnega povpraševanja je bil Sklad primoran Vavčer za digitalni marketing začasno zapreti, sedaj pa so bila za ta vavčer zagotovljena dodatna sredstva, zato se ga ponovno odpira.

Glede na  pretekle izkušnje oz. dinamiko povpraševanja po Vavčerju za digitalni marketing Sklad predvideva, da bo interes velik in bodo sredstva hitro porabljena, zato poziva podjetja, ki imajo namen oddati vlogo, naj to storijo čimprej.

Vsa podjetja, ki v tem primeru ne bodo uspešno kandidirala za omenjena nepovratna sredstva, bodo lahko za sredstva ponovno zaprosila še letos, saj bodo za omenjeni vavčer zagotovljena še dodatna sredstva.

 

Vir: Slovenski podjetniški sklad >>

 

Javno naročilo - Cenitve nepremičnin za obdobje 4 let - 03.08.2021

 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je dne 03.08.2021 na Portalu javnih naročil RS objavil Javno naročilo št. JN005304/2021-B01 z naslovom Cenitve nepremičnin za obdobje 4 let.

Rok za oddajo ponudb je 06.09.2021 do 10.00, odpiranje prejetih ponudb pa bo dne 06.09.2021 ob 10.02 uri.

Dodatne informacije glede javnega naročila so na voljo na Portalu javnih naročil in na spletnih straneh sklada.

JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve - 20.08.2021

 

Eko sklad je v Uradnem listu RS, št. 131/21 z dne 20.08.2021, objavil JAVNI RAZPIS - Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve.

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve (v nadaljnjem besedilu: pogodbenik), ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev. Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo vsaj tretjina priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki oziroma njihovim pooblaščencem in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj deset let.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove večstanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa.

Eko sklad bo vloge sprejemal najkasneje do 31.12.2021, odpiranje vlog pa bo dne 14.01.2022 ob 10.00 uri.

Več informacij in obrazci za oddajo vlog so na voljo na spletnih straneh Eko sklada.

 

JAVNI RAZPIS - Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb - 20.08.2021

 

Eko sklad je v Uradnem listu RS, št. 131 z dne 20.08.2021 objavil JAVNI RAZPIS - Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb.

Predmet javnega razpisa so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbude) v obliki ugodnih kreditov v breme rezervnega sklada (v nadaljnjem besedilu: krediti) in v obliki nepovratnih finančnih spodbud/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb. Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude (brez kredita) ali samo kredita (brez nepovratne finančne spodbude) po tem javnem razpisu ni mogoča.  

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove večstanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa.

Eko sklad vloge sprejema najkasneje do 31.12.2021, odpiranje ponudb pa bo 14.01.2022 ob 10.00 uri.

Več informacij in obrazci za podajo vlog so na voljo na spletnih straneh Eko sklada.

Razpisi SSRS, 26.07.2021

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022.
  Stanovanjski sklad RS vas obvešča, da je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dnem 02.07.2021 objavljeno besedilo novega Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022. Program je objavljen tudi na naši spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/

 2. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022
  Stanovanjski sklad RS vas obvešča, da je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dnem 02.07.2021 objavljeno besedilo novega Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022. Program je objavljen tudi na naši spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/

 3. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022 
  Stanovanjski sklad RS vas obvešča, da je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dnem 02.07.2021 objavljeno besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na naši spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/

 

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na tel. št. (01) 47 10 500 ali nam pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si <mailto:ssrsinfo@ssrs.si>

Skoraj 23 milijonov evrov za spodbude za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb, 21.07.2021

Eko sklad bo jeseni objavil dva nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih spodbud za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb. Prvi javni poziv bo namenjen fizičnim osebam, drugi pa lokalnim skupnostim (občinam) in pravnim osebam (gospodarstvu).

V programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023, ki ga je sprejela vlada, je Eko skladu za spodbujanje gradnje stavb z visoko energijsko učinkovitostjo dodeljenih 22,7 milijona evrov.

Tehnične zahteve v javnih pozivih bodo večinoma enake, kot si bile že v predhodnih javnih pozivih. Do nepovratnih sredstev bodo upravičeni tisti, ki bodo gradnjo šele začeli, pa tudi tisti, ki so gradnjo že začeli, in sicer po 1. januarju 2021. To bodo izkazovali z računi za opravljena dela, izvedena po tem datumu.

Skoraj 23 milijonov evrov za spodbude za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb>>


Javni poziv: nakup nepremičnine v k.o. Lukoran na otoku Ugljanu, 15.07.2021

Ministrstvo za prostor, gradbeništvo in državno premoženje Republike Hrvaške je 23. junija 2021 objavilo Javni poziv za oddajo ponudb za nakup nepremičnine v lasti Republike Hrvaške v k.o. Lukoran – gostiteljsko-turistična zona Mačjak-Šumljak na otoku Ugljanu.

Rok za prejem ponudb je 15. septembra 2021 do 10:00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo na Ministrstvu za prostor, gradbeništvo in državno premoženje Republike Hrvaške, Ulica Ivana Dežmana 10, 15. septembra 2021 ob 12:00 ur.

 Javni poziv: nakup nepremičnine v k.o. Lukoran na otoku Ugljanu>>

Javni poziv za oddajo ponudb za nakup nepremičnine v lasti Republike Hrvaške, 12.07.2021

Ministrstvo za prostor, gradbeništvo in državno premoženje Republike Hrvaške je 23. junija 2021 objavilo Javni poziv za oddajo ponudb za nakup nepremičnine v lasti Republike Hrvaške v k.o. Bast – Baška Voda (nekdanje zdravilišče Dječje selo v Promajni).

Rok za prejem ponudb je 20. septembra 2021 do 10:00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo na Ministrstvu za prostor, gradbeništvo in državno premoženje Republike Hrvaške, Ulica Ivana Dežmana 10, 20. septembra 2021 ob 12:00 uri.

Za ogled nepremičnine je potrebno izkazati interes po e-pošti: natjecaj@midim.hr.

Javni poziv za oddajo ponudb za nakup nepremičnine v lasti Republike Hrvaške>>

Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022 - 02.07.2021

 

Stanovanjski sklad RS, javni sklad je dne 02.07.2021 v Uradnem listu št. 105/21 objavil Program sofinanciranja 
zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022
SSRS na podlagi tega sofinancira zagotavljanje stanovanjskih enot za starejše osebe, kjer se opravlja institucionalno varstvo in kjer je bivanje starejših oseb urejeno kot kratkotrajna ali dolgotrajna namestitev in oskrba.

Program je namenjen sofinanciranju zagotavljanja stanovanjskih enot namenjenih bivanju in oskrbi starejših oseb v okviru: 1) doma starejših občanov, 2) v oskrbovanem stanovanju in 3) v okviru centra dnevnega varstva starejših oseb.

Za pridobivanje novih javnih stanovanjskih enot za starejše osebe so možne naslednje oblike: a) posojilo; b) soinvestiranje; c) posojilo in soinvestiranje. 

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022.

MSP: Razpis za spodbude za digitalno transformacijo, 18.06.2021

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v Uradnem listu RS št. 97/2021 objavil razpis, v skupni vrednosti 30 mio EURki je v celoti financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in virov ReactEU.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov v višini do 60 %, za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.

V okviru razpisa P4D ReactEU bodo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi, pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki:

 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge;
 • imajo ob oddaji vloge pripravljen AKCIJSKI NAČRT za izvedbo digitalne transformacije na naslednjih ključnih področjih (izkušnje kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, kibernetska varnost, industrija 4.0);
 • bodo izvedla digitalno transformacijo najkasneje do 30. 9. 2022, pri čemer se projekt ne sme pričeti pred 1.10.2020.

Obvezno je sodelovanje zunanjega strokovnjaka

Podjetja, ki izpolnjujejo tudi ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na SPS na naslednji prijavni rok: 1.9.2021 do 14:00.

Vsebina vloge mora biti posredovana v skenirani obliki na spletnem ePortalu https://eportal.podjetniskisklad.si/.

Podrobnejše informacije so dostopne v okviru  javnega razpisa P4D ReactEU, ki ga najdete na spletni strani SPSa: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=124 in v Ur. l. RS št. 97/2021.

P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 - NOVO

 

Podjetniški sklad RS je v Ur. l. RS, št. 53/2021 z dne 09.04.2021 (spremembe v Ur. l. RS, št. 70/2021 z dne 16.04.2021) objavil javni razpis P7C 2021 za kredite za blažitev posledic epidemije COVID-19.

Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe  o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP[1] s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi, s potovanji povezanimi dejavnostmi.

Skupni razpoložljivi znesek sredstev je 77.030.000 EUR, najvišji znesek kredita pa znaša 100.000 EUR. 

Razpis je odprt do 10.06.2021 oziroma do porabe sredstev. Več informacij o razpisu in navodila za prijavo najdete na spletnih straneh Podjetniškega sklada RS.


P1 plus 2021 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere - NOVO

 

Podjetniški sklad RS je v Ur. l. RS. št. 51/2021 z dne 02.04.2021 (spremembe v Ur.l.RS št. 70/2021 z dne 07.05.2021) objavil javni razpis P1 plus 2021 za garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljanje ugodnega financiranja malih in srednjih podjetij,
ter s tem omogočanje hitrejšega, lažjega, predvsem pa ugodnejšega pridobivanja bančnih kreditov MSP, še posebej:

 • - za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom
  omilitve posledic drugega vala epidemija COVID-19 na njihovo
  poslovanje,
  - za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko
  manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno
  uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,
  - za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Cilji finančnega ukrepa so:

 • - omilitev posledic drugega vala epidemija COVID-19 na poslovanje
  MSP,
  - olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,
  - spodbujati rast in razvoj MSP,
  - krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi
  finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo
  konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev
  dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev,
  - spodbujanje zasebnih vlaganj.

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 93.700.000 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 9.370.000 EUR. 

Razpis je odprt do 20.10.2021 oziroma do porabe sredstev. Več informacij o razpisu in navodila za prijavo najdete na spletnih straneh Podjetniškega sklada RS.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 67/2021 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije . Upravičenci za prijavo so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 5 milijonov EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.....

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 4. 6. 2021, za drugo odpiranje do 10. 9. 2021, za tretje odpiranje do 26. 11. 2021 in za zadnje četrto odpiranje do 25. 2. 2022.

Elektronska javna dražba SSRS za prodajo nepremičnin, rok za prijavo 10.06.2021 do 13. ure

Stanovanjski sklad RS j.s. je na spletni strani objavili besedilo elektronske javne dražbe, št. 3-2021, za prodajo več nepremičnin na območju države (Ljubljana, Kamnik, Štore, Zavrč, Celestrina, Kranj, Tržič, Lukanja …).

Besedilo elektronske javne dražbe, št. 3-2021, dobite na spletni povezavi: http://ssrs.si/javne-drazbe/odprte-e-drazbe/ . Podrobnejše podatke o nepremičninah dobite na spletni povezavi: http://ssrs.si/javne-drazbe/seznam-nepremicnin/ .

 

Ogled nepremičnin bo možen individualno na samih lokacijah od dne 26. maja do 8. junija 2021, in sicer od ponedeljka do petka od 8.00 do vključno 14.00 ure. Za izvedbo ogleda je obvezna predhodna prijava na e-naslov: ejavnedrazbe@ssrs.si .

Rok za prijavo na dražbo, ki se izvede preko portala https://ssrs.edrazbe.si/,  je do dne 10. junija 2021 do 13.00 ure.

 

Elektronske javne dražbe se bodo izvedle za vsako nepremičnino posebej od dne 16. 6. 2021 dalje. Posamezna elektronska javna dražba bo trajala 30 minut z možnostjo podaljšanja največ za 30 minut.  Pravila elektronske javne dražbe so razvidna iz točke V. objavljenega besedila.

Natečaj za priznanja MEGA, rok: 11.06.2021

K sodelovanju na brezplačnem natečaju so vabljeni vsi delodajalci, ki so v letih 2019 in 2020 izvajali dobre prakse s področja sodelovanja in prenosa znanja med različnimi generacijami delavcev. Natečaj za priznanja MEGA se izvaja v okviru projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemoki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad. Projekt in natečaj potekata s podporo Gospodarske zbornice Slovenije.

 

Pravila sodelovanja na natečaju ter obrazca za prijavo in kratek opis dobre prakse so objavljeni na: https://sodelovalnica.si/natecaj/.

 

Podaljšan rok do 11. junija 2021.