Zbornica za poslovanje z nepremičninami

V Knjižnici strokovnih gradiv Združenja družb za nepremičninsko posredovanje objavljamo strokovne prispevke s posveta Poslovanje z nepremičninami in vsa druga strokovna gradiva, ki jih za objavo prispevajo člani ali drugi strokovnjaki s področja prometa z nepremičninami. Dostop do gradiv je omogočen članom Zbornice za poslovanje z nepremičninami.