Zapri

 

 

Organiziramo, svetujemo, povezujemo

Svoje aktivnosti v okviru programa Go International Slovenia prilagajamo zahtevam trga oziroma pričakovanjem in potrebam podjetij, osredotočamo se na ožje, specializirane teme, organiziramo dogodke, prilagojene različnim ciljnim javnostim, dogodke manj formalnega značaja, ki temeljijo na večsmerni, odprti komunikaciji in izmenjavi izkušenj, ter povezujemo domača podjetja v skupine oziroma konzorcije in jim pomagamo pri skupnih nastopih na tujih trgih.

 

Delegacije

V svet po nove posle

Poslovne, običajno panožno usmerjene vhodne in izhodne delegacije so pomemben del aktivnosti Centra za mednarodno poslovanje pri GZS. Delegacije so predvsem namenjene pridobivanju podrobnejših informacij o tujih trgih, pripravam na vstop, vzpostavljanju neposrednih kontaktov oziroma vzdrževanju obstoječih kontaktov / poslov podjetij na teh trgih. Seveda pa igra pri tem ključno vlogo tudi priprava podjetij samih na srečanja s potencialnimi poslovnimi partnerji v okviru delegacij.

Izobraževanja

Znanje je ključ uspeha

Poznavanje informacij o tujih tržiščih, možnih strategij za vstop, marketinških strategij, carinskih postopkov, izvoznih certifikatov itd. so osnova zaposlovanje na mednarodnih tržiščih. Na Centru za mednarodno poslovanje pri GZS zato temu področju našega dela posvečamo veliko pozornosti. Podjetjem nudimo različne strokovne seminarje in ožje tematske delavnice, posvete in okrogle mize.

Svetovanja

K nam po nasvet

Podjetjem nudimo specifične informacije o posameznih trgih, posredujemo poslovne kontakte in povezujemo akterje, svetujemo glede      poslovne kulture in navad ter obveščamo o aktualnih razpisih v tujini ter povpraševanjih iz tujine.

Mreženja

Z mreženjem do novih kontaktov

GZS mreženja so neformalna srečanja slovenskih in tujih poslovnežev, s katerimi želimo na Gospodarski zbornici Slovenije na eni strani povezati vse tiste, ki imajo določena specifična nišna znanja, predvsem o tujih trgih in izdelkih oziroma storitvah, povezanih z internacionalizacijo, in na drugi strani tista slovenska podjetja, ki ta znanja iščejo pri svojih potencialnih poslih v prihodnosti.

Poslovni stiki

Poslovni stiki na GZS

Za slovenske poslovneže oziroma podjetja, ki iščejo priložnosti in neposredne poslovne stike na tujih trgih, je Gospodarska zbornica Slovenije januarja 2014 začela z izvedbo poslovnih stikov. Slednji so enkratna priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj ter morebitne zasnove skupinskega nastopa na izbranih tujih trgih za izbrani krog slovenskih poslovnežev. Poslovni stiki so namenjeni predstavitvi poslovnega okolja, priložnosti ter nevarnosti določenega trga s strani povabljenega strokovnjaka oziroma poslovneža z dragocenimi izkušnjami. 


Obiski mednarodnih sejmov

Organizirani obiski mednarodnih sejmov

Center za mednarodno poslovanje pri GZS bo v letošnjem letu slovenskim podjetjem nudil storitev organiziranih obiskov mednarodnih sejmov na bližnjih ter oddaljenih trgih. Mednarodni sejmi so namenjeni podjetjem, ki si želijo neposrednega stika s trgom, potencialnimi kupci ter pridobitev novih kontaktov. Obisk sejma predstavlja odlično platformo za navezovanje poslovnih stikov in pregled najnovejših proizvodov ter tehnologij v določeni panogi.